Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 22/11/2017, 16:00
Tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

DSC_56327.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân thăm gia đình chính sách tại huyện Hoà Thành (ảnh minh hoạ).

Với mục đích  giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ và quan tâm sâu sắc hơn đến công tác người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; quan tâm đầu tư nâng cấp, tu bổ, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; tích cực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, từng bước cải thiện đời sống của gia đình người có công với cách mạng, có ý chí vươn lên, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, triển khai thực đầy đủ các chính sách đối với người có công; tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả giữa cơ quan chức năng với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng, kịp thời phát hiện sai sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để chỉ đạo triển khai thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc thực hiện công tác người có công với cách mạng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ làm công tác này.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót. Tiếp tục rà soát, xem xét đề nghị xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp do trước đây chưa đủ điều kiện xác nhận hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đủ điều kiện, nhưng nay có thêm được cơ sở, căn cứ xác nhận khác theo quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tích cực hợp tác với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia để trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đầu tư trang thiết bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và công tác giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hoá các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ, cải thiện nhà ở, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng. Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng và phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Kịp thời biểu dương, khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách, quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/10/2018 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233