Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 11/12/2017, 10:00
Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền sẽ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trong tháng 12/2017
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/12/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Với mục đích, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh; những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết cho phù hợp. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền để thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường, củng cố mối quan gệ gắn bó mật thiết giữa Nhà nước với nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu, việc tổ chức hội nghị phải được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, có trọng tâm, trọng điểm, trên tinh thần xây dựng, tránh phô trương, hình thức. Sau hội nghị, các vấn đề nêu ra phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo niềm tin trong nhân dân.

Tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại sẽ bao gồm các nội dung như, thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm (trừ những nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước). Các ý kiến đóng góp của Nhân dân về các chủ trương, chính sách quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phản ảnh về sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp, hoạt động của hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với Nhân dân; về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại; chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết sau khi kết thúc hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Được biết, thời gian tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 12/2017.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   45
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469