Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 13/02/2018, 13:00
UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm cấm sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Mậu Tuất 2018
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/02/2018
Thực hiện Công văn của Thanh tra Chính phủ chỉ đạo nghiêm cấm việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Ngày 09/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

​Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền không tổ chức tặng quà lãnh đạo. Cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ làm việc.

Nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức (trừ việc tặng quà theo quy định tại Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp và việc tặng quà của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho đối tượng chính sách, đối tượng là người có công cách mạng).

Các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật. Quà tặng phải được công khai, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trong trường hợp không thể từ chối được, cơ quan, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật và phải ký xác nhận; phải kê khai thu nhập trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

Cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải nộp lại quà tặng và báo cáo theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 21/02/2018.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này. Báo cáo của các địa phương, đơn vị gửi về UBND tỉnh trước ngày 21/02/2018 (qua Thanh tra tỉnh, Fax 0276 3812692; hoặc gửi qua mail theo địa chỉ thanhtratinh@tayninh.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

GH

Lượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469