Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 6, Ngày 14/12/2018, 17:00
UBND tỉnh Tây Ninh năm 2018, công tác thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/12/2018 | Q.N
Năm 2018, công tác thu ngân sách nhà nước của tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành tỉnh với các huyện, thành phố. Công tác phối hợp, quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo theo dự toán. Có 13/17 khoản thu đạt và vượt dự toán, như: thu từ khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất…Đặc biệt, 9/9 huyện, thành phố đều thu vượt dự toán. Trong đó huyện Dương Minh Châu vượt thu vượt dự toán cao nhất (đạt 134,6% dự toán).

Cụ thể, ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 là 7.467,8 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ. Còn 4 khoản thu không đạt dự toán, gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Về chi ngân sách, trong năm, tỉnh tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Đa số các khoản chi đều đạt và vượt dự toán, đảm bảo cơ bản các nhu cầu chi về đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên, chế độ tiền lương, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong đó, có một số khoản chỉ vượt cao so với dự toán, nhất là chi đầu tư phát triển. năm 2018, tổng chi ngân sách địa phương là 9.475,4 tỷ đồng, đạt 112,2% dự toán, tăng 32,2% so cùng kỳ.

Nhìn chung, từ nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2018, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, địa phương đảm bảo chi đầu tư phát triển, cơ bản đảm bảo được các nhu cầu chi thường xuyên theo nhiệm vụ dự toán được giao, phục vụ tốt hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, các cơ quan đảng, đoàn thể, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trên cơ sở nhận định năm 2019, nền kinh tế của tỉnh sẽ được duy trì ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được khôi phục và có hướng phát triển, cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đã và đang thực hiện, dự báo kinh tế của tỉnh năm 2019 sẽ đạt được mức tăng trưởng cao hơn năm 2018. Năm 2019 cũng là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước, giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

UBND tỉnh đề ra kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 8.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so dự toán năm 2018, tăng 7,8% so với ước thực hiện năm 2018, tăng 156 tỷ đồng so với Bộ Tài chính giao. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là 8.800 tỷ đồng, tăng 4,2% so dự toán năm 2018.

Đồng thời, trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Q.N

Lượt người xem:  Views:   97
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.