Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanQPPL

 Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type ICTLongAn.VanBan.VanBan.VanBan, ICTLongAn.VanBan, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=45bdc40280541015 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: bdd14b9e-d2e1-e0d3-28ef-e5f010da6535.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type ICTLongAn.VanBan.VanBan.VanBan, ICTLongAn.VanBan, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=45bdc40280541015 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469