Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBáo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH

 
Môi trườnghidden
 
Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
  
  
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây NinhThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 14/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2234/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh. Địa chỉ: Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

15/10/2019 10:00 SANoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ). Theo quy định tại: Điểm b Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần (nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) vượt 3,271 lần, nhu cầu oxy hóa học (COD) vượt 03 lần, hàm lượng tổng Nitơ vượt 2,167 lần, hàm lượng tổng Photpho vượt 2,787 lần), căn cứ khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, phạt tiền = 30% x 4 x 50.000.000 = 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

Tổng số tiền Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh phải nộp là: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi xả thải vào môi trường, chỉ trả kinh phí kiểm nghiệm mẫu nước thải. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13 tháng 09 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018 - 2019.

22/09/2019 2:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm học 2018-2019 cho 04 tập thể gồm: Trường Mầm non Long Thuận thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục mầm non); Trường Tiểu học An Thạnh A thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục tiểu học 1); Trường Tiểu học Thị trấn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục tiểu học 2); Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục Trung học cơ sở) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019, dẫn đầu từng cấp học trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể là các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018-2019; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích 02 năm học liên tục (2017-2018 và 2018-2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Danh sách khen thưởng xem chi tiết tại đây.

 

BC

AdministratorApproved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Minh Apple đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu Thông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Minh Apple đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1917/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Minh Apple. Địa điểm kinh doanh số 1/402, Khu phố Nội Ô A, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

05/09/2019 11:00 SANoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu tang vật vi phạm là 248 cái linh kiện điện thoại các loại và 15 cái điện thoại di động hiệu Iphone các loại (Không có phụ kiện điện thoại kèm theo, không có hộp), có tổng trị giá là 97.140.000 đồng. Theo quy định tại: Điểm i Khoản 1 và Điểm a, Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Mức phạt tiền theo quy định từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm là 248 cái linh kiện điện thoại các loại và 15 cái điện thoại di động hiệu Iphone các loại (Không có phụ kiện điện thoại kèm theo, không có hộp).

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Hộ kinh doanh Minh Apple có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Khưu Huy Quân đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậuThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Khưu Huy Quân đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1916/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đối với Ông Khưu Huy Quân. Địa chỉ: ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

05/09/2019 11:00 SANoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy định tại: Điểm 1 Khoản 1 và Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép chứng chỉ hành nghề số 56/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 10/8/2019 của Công an huyện Bến Cầu.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Khưu Huy Quân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Heavy HitterThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Heavy Hitter/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1836/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Heavy Hitter. Địa chỉ: đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

26/08/2019 4:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; Chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại trong trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 2.000 kg đến 3.000 kg chất thải nguy hại. Theo quy định tại: Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và Điểm đ Khoản 7 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền, cụ thể: hành vi không thu gom chất thải nguy hại theo quy định, căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Hành vi Chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại trong trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 2.000 kg đến 3.000 kg chất thải nguy hại, căn cứ điểm đ Khoản 7 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, phạt tiền 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

Tổng mức tiền phạt: 160.000.000 x 2 = 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Công ty TNHH Heavy Hitter ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý 2.620 (Hai ngàn sáu trăm hai mươi) kg chất thải nguy hại đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân trái quy định về bảo vệ môi trường. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Công ty TNHH Heavy Hitter có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.


Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Khê đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậuThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Khê đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 14/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1738/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đối với Ông Nguyễn Văn Khê. Địa chỉ: ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

15/08/2019 1:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy định tại: Điểm n Khoản 1 và Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 1.400 (Một nghìn bốn trăm) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu HERO. Buộc Nguyễn Văn Khê nộp số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) tương đương trị giá của xe mô tô biển số: 51V2-7084 theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính. Những tình tiết có liên quan: Trả lại 01 (một) xe mô tô biển số: 51V2-7084 cho ông Nguyễn Văn Nẩu, sinh năm: 1973, ngụ: ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ngay khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Nguyễn Văn Khê có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may Hoa SenThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may Hoa Sen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 05/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1662/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH dệt may Hoa Sen. Địa chỉ: đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

05/08/2019 12:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Hành vi xây lắp đặt thiết bị đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng đối với công trình bảo vệ môi trường; không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án. Cụ thể: ngày 17/6/2019, Công ty để rò rĩ nước thải chảy vào hố thu gom nước mưa tại cổng số 3 của công ty (vị trí hố thu gom nước mưa số 143 của Khu công nghiệp Trảng Bàng). Theo quy định tại: Điểm i Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, mức phạt tiền đối với cá nhân từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).

Công ty TNHH dệt may Hoa Sen chấm dứt ngay việc để rò rĩ nước thải vào hố thu gom nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom nước và nước thải. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Công ty TNHH dệt may Hoa Sen có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phú CơThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phú Cơ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1601/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phú Cơ. Địa chỉ trụ sở chính: đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

24/07/2019 2:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định đối với trường hợp chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 100.000 kg trở lên (tang vật vi phạm 115.800 kg). Theo quy định tại: Điểm m Khoản 9 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, mức phạt tiền đối với cá nhân từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Công ty TNHH Phú Cơ chi trả kinh phí kiểm định, chi phí cân chất thải công nghiệp và chuyển giao 115.800 kg chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định.

 Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Công ty TNHH Phú Cơ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây. 1601.qd.signed.pdf

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại Huy Tiến Sài GònThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại Huy Tiến Sài Gòn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1602/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại Huy Tiến Sài Gòn. Địa chỉ: 67/11 Đường Phan Văn Hớn, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

24/07/2019 2:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định đối với trường hợp tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg (tang vật vi phạm 19.700 kg). Theo quy định tại: Điểm g Khoản 9 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 65.000.000 đồng (Sáu mươi năm triệu đồng).

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Doanh nghiệp tư nhân thương mại Huy Tiến Sài Gòn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhấtBáo cáo chuyên đềĐánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

25/06/2019 12:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorApproved
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh năm 2018Báo cáo chuyên đềBáo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh năm 2018
25/06/2019 10:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3AdministratorApproved
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018Báo cáo chuyên đềBáo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

25/06/2019 10:00 SANoĐã ban hànhAdministratorApproved
Khen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23 tháng 05 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố năm 2018.

23/05/2019 3:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ  “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2018 và kèm theo tiền thưởng cho Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố năm 2018.

Đồng thời Tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 02 tập thể gồm Văn phòng HĐND và UBND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và Văn phòng HĐND và UBND  thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố năm 2018.

 

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua các bệnh viện tuyến tỉnh, các huyện, thành phố năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua các bệnh viện tuyến tỉnh, các huyện, thành phố năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 14 tháng 05 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua các Bệnh viện tuyến tỉnh, các huyện, thành phố năm 2018.

16/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2018 và kèm theo tiền thưởng cho 03 tập thể gồm: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua các Bệnh viện tuyến tỉnh năm 2018; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua các đơn vị không có giường bệnh tuyến tỉnh năm 2018 và Phòng Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Phòng Y tế các huyện, thành phố năm 2018.

Đồng thời Tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì sức khỏe Nhân dân” năm 2018.

Danh sách các tập thể xem tại đây.

PM

TinPMApproved
Khen thưởng thành tích trong thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng thành tích trong thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 01/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, thi đua Khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh năm 2018.

08/04/2019 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2018 và kèm theo tiền thưởng cho Nhân dân và cán bộ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, dẫn đầu phong trào thi đua Khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Đồng thời tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018 cho 08 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2018; Tặng Bằng khen cho 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh năm 2018 và 11 cá nhân đã có thành tích hai năm liên tục(2017-2018) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem chi tiết danh sách khen thưởng tại đây.

 

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018/chinh-quyen/PublishingImages/IMG_6758.JPG
Ngày 01 tháng 04 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018.
03/04/2019 12:00 CHNoĐã ban hành

IMG_6758.JPG

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2018 và kèm theo tiền thưởng cho 14 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của từng khối do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, phát động năm 2018.

Đồng thời tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng cho 30 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, phát động năm 2018.

Xem chi tiết danh sách khen thưởng tại đây.

 

PM

PMApproved
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các huyện, thành phố năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các huyện, thành phố năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 20 tháng 03 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các huyện, thành phố năm 2018.

27/03/2019 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2018 cho mỗi tập thể gồm 3 tập thể bao gồm Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố năm 2018; Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố năm 2018; Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 06 tập thể là các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố năm 2018; cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối Thi đua Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố năm 2018 và 01 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2018; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích hai năm liên tục (2017-2018) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem chi tiết danh sách khen thưởng tại đây.

 

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua Khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua Khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 20/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích năm 2018 cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

25/03/2019 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2018 cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, dẫn đầu phong trào thi đua Khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 09 tập thể là các đơn vị trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong phong trào thi đua Khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu năm 2018; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích hai năm liên tục (2017-2018) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem chi tiết danh sách khen thưởng tại đây.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu các Khối thi đua Hợp tác xã năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu các Khối thi đua Hợp tác xã năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 13 tháng 03 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu các Khối Thi đua Hợp tác xã năm 2018.

18/03/2019 2:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng:

1.     Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho mỗi tập thể. Gồm 05 tập thể:

 • Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Thành, địa chỉ số 30 Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua các Quỹ Tín dụng nhân dân năm 2018.
 • Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại – Nông nghiệp Tân Châu, địa chỉ số 201 Tôn Đức Thắng, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua các Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp năm 2018.
 • Hợp tác xã Sản xuất Thương mại – Dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh, địa chỉ ấp Phước Hội, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua số 1 các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp năm 2018.
 • Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Tiến – Suối Ngô, địa chỉ ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua số 2 các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp năm 2018
 • Hợp tác xã Vận tải xăng dầu thành phố Tây Ninh, địa chỉ 13D2, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua các Hợp tác xã Giao thông Vận tải năm 2018.

2.     Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho mỗi tập thể và 1.390.000 đồng (một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) cho mỗi cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2018.

Xem chi tiết danh sách 11 tập thể và 27 cá nhân tại đây.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnhThông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2018 và tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000đ (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho tập thể1.390.000đ (một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) cho mỗi cá nhân (danh sách 14 tập thể và 25 cá nhân). Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

11/03/2019 6:00 CHNoĐã ban hành
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Tập thể: 14

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

3. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh.

4. Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

5. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

6. Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tình Tây Ninh.

7. UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

8. UBND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

9. UBND xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

10. UBND thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

11. UBND thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

12. UBND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

13. UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

14. Báo Tây Ninh.

Cá nhân: 25

1. Ông Phan Minh Mẫn                                   - Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

2. Ông Tạ Anh Tuấn                                        - Chuyên viên Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh.

3. Bà Huỳnh Thu Tâm                                     - Chuyên viên Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh.

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy                        - Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh.

5. Bà Lê Đỗ Kim Cương                                  - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

6. Bà Tôn Nữ Ngọc Hằng                                - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

7. Bà Lê Thanh Trung                                      - Công chức UBND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

8. Ông Phạm Vũ Tùng                                     - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

9. Ông Lê Thành Công                                   - Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

10. Ông Nguyễn Khắc Mộc                           - Chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

11. Bà Lê Thị Nia                                            - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

12. Ông Dương Văn Sáu                                - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

13. Ông Nguyễn Thanh Việt                          - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

14. Ông Lê Văn Rang                                     - Chủ tịch UBND thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

15. Ông Lữ Nhật Linh                                     - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

16. Ông Trương Thành Chung                      - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

17. Bà Lê Thị Kim Thảo                                 - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

18. Ông Nguyễn Văn Nam                            - Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

19. Ông Trần Văn Minh Trí                            - Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

20. Bà Lê Thị Ngọc Tú                                   - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

21. Ông Phùng Văn Thọ                                - Chuyên viên Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.

22. Bà Nguyễn Thị Diệu                                - Chuyên viên Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.

23. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh                      - Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

24. Ông Phạm Ngọc Vinh                             - Kỹ sư Phòng Đào tạo thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

25. Ông Huỳnh Thanh Nhã                           - Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

TT

Tin loại 3TTApproved
Khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04 tháng 03 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

06/03/2019 11:00 SANoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng :

1.      Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho mỗi tập thể gồm:

 • Công an xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Công an xã trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

 • Ban Bảo vệ dân phố phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối bảo vệ dân phố trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

 • Nhân dân và cán bộ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối xã, phường, thị trấn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

 • Công ty Điện lực Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

2.      Tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 2,085,000 đồng (hai triệu không trăm tám mươi lăm ngàn đồng) cho 26 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

3.      Tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" năm 2018 cho 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

4.      Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho các tập thể và 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) cho 51 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Danh sách các tập thể và cá nhân xem tại đây.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, dẫn đầu Khối Thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, dẫn đầu Khối Thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, dẫn đầu Khối Thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố năm 2018.

27/02/2019 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng :

 1. Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố năm 2018.
 2. Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho các tập thể và 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) cho mõi cá nhân gồm:
 • 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối Thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố năm 2018.
 • 12 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

Danh sách các tập thể và cá nhân xem tại đây.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích sắc trong hoạt động, dẫn đầu Khối thi đua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2018.

25/02/2019 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng:

 1. Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh đã có thành tích sắc, dẫn đầu Khối thi đua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2018.
 2. Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho mõi tập thể gồm 02 tập thể là Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh và Hội Điều dưỡng tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" năm 2018.

21/02/2019 11:00 SANoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng:

 1. Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" năm 2018.
 2. Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho các tập thể và 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) cho mõi cá nhân gồm 11 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua " Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" năm 2018.
 3. Tặng Bằng khen và kèm theo hiện vật lưu niệm cho mõi cá nhân (có 03 cá nhân) đã có thành tích đóng góp thực hiện công tác Hội và phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" năm 2018.

Danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng chi tiết tại đây.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn học – Nghệ thuật năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn học – Nghệ thuật năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc,  trong hoạt động Văn học – Nghệ thuật năm 2018.

20/02/2019 11:00 SANoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng ( hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho 02 đơn vị gồm Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh và Chi hội Sân khấu thuật Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc,  trong hoạt động Văn học – Nghệ thuật năm 2018.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện năm 2018.

16/02/2019 8:00 SANoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng:

 1. Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện năm 2018.
 2. Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho 02 tập thể gồm:  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện năm 2018.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua, trong hoạt động Khối Thi đua Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, Khối thi đua Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố năm 2018 Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua, trong hoạt động Khối Thi đua Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, Khối thi đua Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, Khối thi đua Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố  năm 2018.

16/01/2019 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng:

 1. Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho 02 đơn vị là Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy năm 2018 và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố năm 2018.
 2. Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho các tập thể gồm: 
 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Châu, tỉnh Tây ninh và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích suất sắc trong hoạt động Khối Thi đua Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy năm 2018.
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối Thi đua Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố năm 2018.
 • Tuyên huấn Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối Thi đua Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2018.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PM

Tin loại 3PMApproved
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2018 Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2018.
24/12/2018 2:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng:

1. Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"  năm 2018.

2. Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho mỗi tập thể và 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) cho mỗi cá nhân gồm: 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"  năm 2018; 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, là hội viên tiêu biểu trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"  năm 2018. Xem chi tiết danh sách 02 tập thể và 35 cá nhân kèm theo tại đây.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Duy Thảo

Duy ThảoDuy ThảoApproved
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong công tác, phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thanh niên năm 2018 Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong công tác, phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thanh niên năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3100/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thanh niên năm 2018.
24/12/2018 2:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng:

1.Tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2018 và kèm theo tiền thưởng 11.120.000 đồng (mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng) cho 02 tập thể gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

2. Tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho mỗi tập thể và 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) cho mỗi cá nhân gồm: 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; 13 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; 01 tập thể và 02 cá nhân đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018. Xem chi tiết danh sách 24 tập thể và 07 cá nhân kèm theo tại đây.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Duy Thảo

Duy ThảoDuy ThảoApproved
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhThông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3053/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
19/12/2018 3:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo hiện vật lưu niệm cho tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh gồm Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 60 đường Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 116.000.000 đồng (một trăm mười sáu triệu đồng) và ông Muôn Văn Ơn, Giám đốc công ty TNHH MTV TM – DV Làng nướng Nam Bộ 3 đã đóng góp 240.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Duy Thảo

Tin loại 3Duy ThảoDuy ThảoApproved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.