Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBộ Máy Tổ Chức

 
Bộ Máy Tổ Chức
Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Lãnh đạo HĐND tỉnh... 
 
​Bí thư Tỉnh ủyTrần Lưu Quang​Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyNguyễn Minh Tân​Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhPhạm Văn TânBan Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020:1. Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy2. Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy3. Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh4. Huỳnh Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh5. Võ Văn Thi, Chỉ huy trưởng Bộ C... 
 
 
Ngày 10.12, ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, HĐND tỉnh đã dành cả ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hiện trạng hạ tầng giao thông vận tải được đại biểu đặc biệt quan tâm. 
 
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, đại biểu bắt đầu tham gia thảo luận ở tổ. Tổng cộng có 68 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu trong phiên thảo luận. Hầu hết ý kiến đều thống nhất với các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp. 
Hôm nay, 8.12, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 13 HĐND khoá VIII tỉnh chính thức khai mạc. 
 
  Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Thứ hai: 8/12/2014 -Họp HĐND tỉnh HTUB ... 
 
 
UBND tỉnh đã đồng ý phê duyệt mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sơ khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. 
 
Ngày 2.12.2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế trong năm 2014. Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
Lãnh đạo UBND tỉnhLãnh đạo UBND tỉnh
Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân

                          Sinh năm: 1960

                          Điện thoại:0913884374

                          Email: vantan@tayninh.gov.vn

1. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân

 Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND tỉnh, của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành, lĩnh vực; quyết định chủ trương tổ chức thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị và nông thôn; quyết định các cân đối lớn của nền kinh tế trong tỉnh; chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm; cân đối ngân sách; quyết định sử dụng dự phòng ngân sách.

- Quyết định danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Công tác quốc phòng - an ninh; nội chính; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khiếu nại, tố cáo, đối ngoại; chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện giải pháp đặc biệt, có tính chất đột phá trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh.

- Công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo công tác biên giới; địa giới hành chính.

- Công tác dân vận chính quyền.

- Công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.

- Thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố.

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị  tỉnh Tây Ninh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.

- Phụ trách Thành phố Tây Ninh, huyện Bến Cầu và huyện Châu Thành.​

 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc        

                         Sinh năm: 1969

                          Điện thoại:0913700126

                          Email: thanhngoc@tayninh.gov.vn

2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Phát thanh, truyền hình.

- Công tác thông tin, truyền thông, báo chí.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, khuyến học.

-  Lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin,

- Văn hóa, thể thao, du lịch, di tích lịch sử.

- Xóa đói, giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và các vấn đề xã hội.

- Hội đồng xét tuyển, thi tuyển công chức.

- Lĩnh vực tài nguyên, đầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

- Khu kinh tế; Khu, cụm công nghiệp.

- Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, Bưu điện, Viễn thông.

- Phụ trách huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu.​

 


 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng

                          Sinh năm: 1964

                          Điện thoại:0918383099

                          Email: vanthang@tayninh.gov.vn

 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng

a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản.

- Công nghiệp, xây dựng.

- Quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn.

- Giao thông vận tải.

- Tài chính, ngân sách.

- Lĩnh vực ngân hàng, tín dụng.

- Thương mại dịch vụ.

- Công tác phát triển doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

- Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả.

- Các Chương trình mục tiêu.

- Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển, Hội đồng Xổ số, Trung tâm Quản lý Đầu tư xây dựng; các doanh nghiệp Nhà nước.

- Phụ trách huyện Hòa Thành, Gò Dầu.​


PCTTranVanChien.JPGPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến

                          Sinh năm: 1964
                          Điện thoại:0913884107

                          Email:vanchien@tayninh.gov.vn

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến

a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

- Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Sắp xếp tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khí tượng, thủy văn.

- Chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phương án sử dụng đất của các Công ty nông nghiệp.

- Công tác thi hành án dân sự.

- Kinh tế, Hợp tác xã.

- Ban Chỉ đạo Đề án 407; Đề án 84.

- Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

- Phân giới cắm mốc.

- Công tác ngoại vụ, lãnh sự, các chương trình viện trợ phi Chính phủ, công tác lễ tân, ngoại giao.

- Phát triển ngành nghê và các làng nghề.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Xét chọn đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

- Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Điện lực Tây Ninh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã.

- Phụ trách huyện Tân Biên, Tân Châu.


 

 

 


01/12/2015 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo HĐND tỉnhLãnh đạo HĐND tỉnh
Lãnh đạo HĐND tỉnh...
Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thành Tâm

​DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

I. Đơn vị bầu cử số 1huyện Hoà Thành, gồm các xã, thị trấn: Hiệp Tân, Long Thành Trung, Long Thành Nam và thị trấn Hòa Thành

1. Ông Nguyễn Văn Phước

2. Ông Võ Văn Sớm

3. Bà Lê Minh Trúc

II. Đơn vị bầu cử số 2, huyện Hoà Thành, gồm các xã: Long Thành Bắc, Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây

1. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc

2. Ông Nguyễn Hồng Thanh

3. Ông Lý Bá Thuận

4. Bà Nguyễn Đài Thy

III. Đơn vị bầu cử số 3, huyện Bến Cầu, gồm các xã, thị trấn: An Thạnh, Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, Long Giang, Long Khánh, Long Chữ, Long Phước và thị trấn Bến Cầu

1. Ông Phạm Văn Cư

2. Ông Trần Hải Sơn

3. Bà Trần Thị Ngọc Trinh

IV. Đơn vị bầu cử số 4, huyện Trảng Bàng, gồm các xã: An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng, Hưng Thuận, Đôn Thuận

1. Ông Phạm Văn Đặng

2. Ông Trần Văn Hận

3. Ông Lê Anh Tuấn

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết

V. Đơn vị bầu cử số 5, huyện Trảng Bàng, gồm các xã, thị trấn: An Hòa, Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ và thị trấn Trảng Bàng

1. Ông Lê Thành Công

2. Ông Trần Văn Khải

3. Bà Đặng Minh Lũy

VI. Đơn vị bầu cử số 6, huyện Gò Dầu, gồm các xã: Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh

1. Bà Lê Thị Cẩm Nhung

2. Ông Nguyễn Thành Tâm

3. Ông Nguyễn Văn Thọ (Giáo sư Thái Thọ Thanh)

VII. Đơn vị bầu cử số 7, huyện Gò Dầu, gồm các xã, thị trấn: Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn và thị trấn Gò Dầu

1. Ông Võ Văn Dũng

2. Bà Huỳnh Thị Thu Hà

3. Ông Dương Văn Thắng

VIII. Đơn vị bầu cử số 8, huyện Châu Thành, gồm các xã, thị trấn: Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, Trí Bình, Long Vĩnh và thị trấn Châu Thành

1. Ông Nguyễn Thanh Phong

2. Ông Nguyễn Trọng Tấn

3. Ông Võ Đức Trong

IX. Đơn vị bầu cử số 9, huyện Châu Thành, gồm các xã: Đồng Khởi, Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh, Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh và Biên Giới

1. Ông Thân Văn Nhân

2. Ông Trần Văn Sỹ

3. Ông Lê Hồng Vương

X. Đơn vị bầu cử số 10, huyện Dương Minh Châu, gồm các xã, thị trấn: Suối Đá, Phan, Bàu Năng, Chà Là và thị trấn Dương Minh Châu

1. Ông Nguyễn Văn Hợp

2. Ông Phạm Văn Tín

3. Bà Võ Thị Bạch Tuyết

XI. Đơn vị bầu cử số 11, huyện Dương Minh Châu, gồm các xã: Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh

1. Ông Nguyễn Văn Hùng

2. Bà Đỗ Thị Thanh Loan

3. Bà Phạm Thị Thanh Vân (Phạm Thị Thanh)

XII. Đơn vị bầu cử số 12, huyện Tân Châu, gồm các xã, thị trấn: Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội và thị trấn Tân Châu

1. Ông Mai Văn Hải

2. Bà Nguyễn Thị Hiếu

3. Bà Trương Thị Phương Thảo

XIII. Đơn vị bầu cử số 13, huyện Tân Châu, gồm các xã: Tân Đông, Tân Hà, Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành

1. Bà Trần Thị Thanh Hằng

2. Ông Phạm Hùng Thái

3. Ông Lê Quang Tuấn

XIV. Đơn vị bầu cử số 14, thành phố Tây Ninh, gồm các phường: Ninh Thạnh, Phường 3, Phường IV, Phường Hiệp Ninh

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam

2. Ông Trần Lưu Quang

3. Ông Lý Hồng Sinh

XV. Đơn vị bầu cử số 15, thành phố Tây Ninh, gồm các xã, phường: Phường 1, Phường 2, Phường Ninh Sơn và các xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh

1. Ông Trần Anh Minh

2. Ông Phạm Văn Tân

3. Ông Nguyễn Văn Trứ

XVI. Đơn vị bầu cử số 16, huyện Tân Biên, gồm các xã, thị trấn: Thạnh Tây, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Hoà Hiệp, Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong, Tân Lập, Tân Bình và thị trấn Tân Biên

1. Ông Trần Văn Chiến

2. Bà Phan Thị Điệp

3. Ông Nguyễn Tấn Đức

4. Bà Kim Thị Hạnh

5. Ông Nguyễn Trung Hiếu

 


25/11/2015 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLãnh đạo HĐND tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Tranluuquang.gif
Bí thư Tỉnh ủy
Trần Lưu Quang
NguyenMinhTan.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Nguyễn Minh Tân
Phamvantan_.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm Văn Tân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy

2. Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

3. Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

4. Huỳnh Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

5. Võ Văn Thi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

6. Võ Thiện Trí, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

7. Nguyễn Văn Bênh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

8. Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh

9. Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

10. Võ Văn Sớm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

11. Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

12. Nguyễn Minh Triều, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

13. Trần Hữu Hậu, Bí thư Thành ủy Tây Ninh

14. Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

15. Phạm Hùng Thái, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

​ 

22/10/2015 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLãnh đạo Tỉnh ủy
Phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh: "Nóng" chuyện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giao thông vận tảiPhiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh: "Nóng" chuyện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giao thông vận tải
Ngày 10.12, ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, HĐND tỉnh đã dành cả ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hiện trạng hạ tầng giao thông vận tải được đại biểu đặc biệt quan tâm.

 

Giám đốc Sở NN-PTNT Vương Quốc Thới trả lời chất vấn.

Liên kết bốn nhà không đơn giản

Mở đầu phần trả lời chất vấn, ông Vương Quốc Thới- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, việc di dời khu dân cư quận 10 ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu và những hộ dân đang ở trên đất thuộc khu lịch sử văn hóa Chàng Riệc sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Trước ý kiến cho rằng xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu lãng phí, ông Thới cho biết những hạng mục, công trình xây dựng là tiêu chí bắt buộc theo quy định của trung ương.

Đối với việc hỗ trợ hộ nghèo, ông Thới cho biết đã xây dựng 2 nhà máy sản xuất bánh tráng ở huyện Dương Minh Châu và Hòa Thành, nhưng hiện nhà máy đặt ở huyện Dương Minh Châu không còn hoạt động vì kém hiệu quả.

Liên quan đến việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tây Ninh, ông Thới cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo sơ kết 1 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Về lộ trình tái cơ cấu, trước mắt sẽ tập trung sản xuất rau an toàn, hiện nay mỗi năm Tây Ninh cung cấp khoảng 300 ngàn tấn rau xanh. Tuy nhiên, sản xuất và tiêu thụ rau an toàn không đơn giản, riêng việc đưa rau vào siêu thị cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, sản phẩm gia cầm hiện quá nhiều, cung đã vượt cầu. Vì thế, Tây Ninh đã và đang tập trung nuôi bò sữa.

Sau khi giải trình thêm một số vấn đề ngoài văn bản, đại biểu tiếp tục chất vấn lãnh đạo ngành nông nghiệp.

Đai biểu Nguyễn Thành Tuân đặt câu hỏi, hiện có bao nhiêu hộ ở khu dân cự quận 10 (Tân Châu) chấp nhận di dời, và còn bao nhiêu hộ chưa di dời? Đại biểu Nguyễn Văn Bênh nêu vấn đề: sản phẩm tinh chế như thế nào, thị trường ra sao? Việc liên kết bốn nhà, doanh nghiệp có thường hay phá vỡ hợp đồng với nông dân hay không?

Trả lời các câu hỏi, giám đốc Vương Quốc Thới cho biết, việc quy hoạch không đảm bảo tiến độ nên vấn đề di dời khu dân cư bị chậm. Liên quan việc hỗ trợ kinh phí cho những hộ dân ở khu vực cầu Sài Gòn, nguyện vọng của bà con là muốn ở lại chỗ hiện nay. Tuy nhiên, tỉnh vẫn phải di dời chỗ ở của các hộ dân này, và hỗ trợ mỗi hộ 400 mét vuông đất ở khu tái định cư.

Về tái cơ cấu, ông Thới nói, tiếp tục phát triển “hai cây một con” là cây rau, cây lúa và con bò sữa. Vẫn theo ông Thới, liên kết bốn nhà quả thực rất khó.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của Giám đốc Sở NN-PTNT, đại biểu Bênh tiếp tục đặt vấn đề: “Việc cho rằng quy hoạch không sát là không đúng. Cần phải thật sự quyết liệt chứ cứ như thế này thì bài ca muôn thuở”.

Kết luận phần chất vấn lãnh đạo ngành nông nghiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho rằng thật sự chúng ta thiếu hẳn sự liên kết bốn nhà; sản phẩm chưa được tiêu thụ một cách có hệ thống, người tiêu dùng phải mua thực phẩm giá cao trong khi người sản xuất lại bán cho tư thương với giá rẻ. Chủ tọa kỳ họp đề nghị Giám đốc Sở NN-PTNN quan tâm hơn đến việc sản xuất rau, thu hẹp diện tích cây mì, mở rộng diện tích cây bắp. Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần có chính sách đủ mạnh để phát triển nền nông nghiệp. Đối việc xây dựng nông thôn mới, đề nghị hạn chế việc đập bỏ công trình xây dựng còn sử dụng được.

Trả lời chất vấn của đại biểu về việc xử phạt các công ty gây ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết không thể nói mức xử phạt là cao hay thấp mà phải đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác cán bộ, giám đốc Xuân cho biết sẽ xử lý nghiêm những cán bộ thuộc cấp nhũng nhiễu.  Đối với việc cấp phát sổ đỏ, Tây Ninh đã cấp được 96%, tỷ lệ đất còn lại do nhiều nguyên nhân nên hiện rất khó cấp sổ đỏ.

Trước ý kiến về sạt lở bờ sông Vàm Cỏ, ông Xuân cho rằng việc dòng sông sạt lở có hai nguyên nhân: do con người khai thác và nguyên nhân tự nhiên (dòn sông nào cũng bên lở bên bồi). Từ đầu năm đến nay Sở Tài nguyên – Môi trường đã thực hiện 18 cuộc thanh tra, xử phạt các doanh nghiệp khai thác cát hơn 600 triệu đồng.

Đại biểu Đặng Thị Phượng và đại biểu Lâm Tấn Đông tiếp tục hỏi về Công ty TNHH MTV Quốc Anh khai thác cát. Theo đại biểu Phượng, việc khai thác cát thiếu khoa học không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự. “Có hộ dân tuyên bố sẽ “xử” chủ khai thác cát nếu cơ quan chức năng không ngăn chặn những công ty khai thác cát ở gần nhà họ” – đại biểu Phượng cho biết.

Ông Xuân cho biết việc doanh nghiệp sai phạm trong khai thác cát là có, sắp tới doanh nghiệp sai phạm nặng sẽ xem xét rút giấy phép khai thác.

Theo đại biểu Võ Đức Trong thì việc san lấp những địa điểm khai thác vượt quá chiều sâu cho phép là không khả thi, vì muốn san lấp cũng đi khai thác đất ở chỗ khác để đổ vào. Giám đốc Xuân đồng ý với ý kiến của đại biểu Võ Đức Trong.

Trong phần giải thích thêm về vấn đề đo đạc đất, ông Xuân đề nghị không nên lạm dụng chuyện đo đạc, vì không phải cấp nào, cơ quan nào cũng có đủ máy móc và nhân lực để đo đạc đất, “giống như khám bệnh, cần mới chụp phim, không phải cứ thích là chụp”  giám đốc Xuân ví von.

Kết thúc phần chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường, chủ tọa kết luận: Vấn đề công ty Sinh Thành xả thải gây chết rừng, cần tổ chức lực lượng phản ứng nhanh để ngăn chặn công ty xả thải, không để công ty lợi dụng trời mưa để xả nước thải. Chủ tọa yêu cầu lãnh đạo ngành phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp Sinh Thành. Liên quan đến việc khai thác cát làm sạt lở sông Vàm Cỏ Đông, trên cơ sở trả lời chất vấn của lãnh đạo ngành tài nguyên – môi trường, chủ tọa kỳ họp khẳng định  nguyên nhân chính của hiện tượng sạt lở là do doanh nghiệp khai thác.

Nhiều vấn đề bức xúc về giao thông

Được phân công trả lời chất vấn, Giám đốc Sở GT – VT Bùi Công Sơn lần lượt trả lời các đại biểu xung quanh những vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông cũng như an toàn giao thông, vấn đề quy hoạch lộ giới chậm thực hiện.

Sau khi trả lời qua đọc văn bản, ông Bùi Công Sơn còn phải trả lời thêm rất nhiều câu hỏi do các đại biểu đặt ra. Đại biểu Võ Văn Dũng có ý kiến: vì sao đường 782, 784 vừa thi công xong đã sụt lún nghiêm trọng? Công việc quản lý như thế nào, trách nhiệm của ai? Đại biểu Dũng đề nghị: đoạn đường nào đi qua huyện đó thì cứ địa phương sửa chữa rồi Sở GT – VT thanh toán, như vậy có được không? Đại biểu Huỳnh Thanh Phương nêu việc đặt trạm cân có phát huy tác dụng không, có giảm được tai nạn giao thông không…

Ông Sơn cho biết, sau khi đặt trạm cân, xe tải né tránh, tuy có giảm được xe quá tải quá khổ nhưng nhà máy đường lại gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu vì doanh nghiệp vận tải không chịu chở mía vào nhà máy.

Trước ý kiến cho rằng quy hoạch giao thông chậm thực hiện, ông Sơn cho biết, theo quy định hiện hành, không có quy định nào lấy kiến người dân khi quy hoạch giao thông.

Về vấn đề bồi thường thiệt hại trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, ông Sơn thông tin, việc này mới có quy định của Chính phủ cách nay chưa lâu nên chưa thực hiện được, tuy vậy dự báo sẽ rất tốn kém. Việc sửa chữa đường giao thông đã được phân cấp theo quy định, đường của tỉnh thì tỉnh sửa, đường trung ương thì trung ương sửa, không có quy định nào giao cho huyện dùng ngân sách tỉnh để sửa chữa đường.

Liên quan việc phản ánh gờ giảm tốc quá cao gây nguy hiểm cho người đi xe gắn máy, ông Sơn nói sẽ cho kiểm tra lại vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng nêu ý kiến về việc thu phí bảo trì đường bộ, qua hai năm chỉ thu được hơn 15%, vì sao lại như vậy? Hỏi xong ông Hùng tự trả lời: theo địa phương thì nếu khoản thu được để lại cho họ sử dụng thì mới tích cực thu, còn thu được đồng nào nộp đồng đó thì địa phương không mặn mà. Tuy vậy, đại biểu Hùng đề nghị Giám đốc Sở GT – VT cho biết giải pháp nào để thu phí đường bộ.

Giám đốc Sở GT-VT Bùi Công Sơn cho biết, việc thu phí xe gắn máy hai bánh sẽ được xem xét theo hướng để tiền thu được dùng vào việc xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu Lê Minh Trọng nói, ông không chất vấn Giám đốc Sở GT-VT, chỉ muốn hỗ trợ thêm giám đốc trả lời. Theo ông Trọng, những bức xúc về giao thông của địa phương mà Bộ GT-VT không biết thì là do địa phương chứ không thể đổ lỗi cho Bộ. Sau ông Trọng, đại biểu Võ Hoàng Khải nêu vấn đề: chỉ sửa một cái nắp cống mà cũng phải làm tờ trình thì vô lý quá!

Kết luận vấn đề, chủ tọa đề nghị lãnh đạo ngành GT-VT chủ động sửa chữa ngay những điểm giao thông hư hỏng, không nên cái gì cũng chờ cấp trên. Về quy hoạch lộ giới, việc quy hoạch theo luật là đúng nhưng lại thiếu sự kiểm tra dẫn đến những bức xúc của người dân có liên quan… Về thu phí bảo trì đường bộ, chủ tọa cho rằng, mức thu đạt thấp là do chính quyền địa phương chưa quyết tâm, thiếu tích cực…

Chưa thể yên tâm với con số trong báo cáo

Sau khi nghe Giám đốc Sở LĐTB-XH Diệp Thị Hiệp giải trình bằng văn bản chuẩn bị sẵn về con số hằng năm giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động, đại biểu Lâm Tấn Đông tiếp tục nêu sự hoài nghi về con số vừa nêu.

Trả lời đại biểu Lâm Tấn Đông, bà Hiệp cho biết, con số hơn 20 ngàn lao động được giải quyết việc làm chỉ mới là con số ước. Tuy nhiên, bà Hiệp cũng cho rằng, con số này cũng chỉ có tính tương đối, riêng số lao động được đào tạo nghề là con số thật.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, trong thời gian qua, ngành LĐTB-XH đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, việc thống kê con số việc làm hằng năm thực tế không phải là số lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp, chưa kể số lao động bị doanh nghiệp sa thải.

Làm gì để nâng cao tỷ lệ dân số tham gia BHYT?

Trước việc tỷ lệ dân số tham gia BHYT còn thấp, Giám đốc Sở  Y tế Trần Văn Bé cho biết, để có được 75% dân số tham giam BHYT vào năm 2015 thì cần phải có thêm 200 ngàn người mua thẻ BHYT.

Chủ tọa kỳ họp đề nghị ngành Y tế phải xắn tay vào cuộc để cải thiện những tồn tại, yếu kém hiện nay của ngành, cũng như chấn chỉnh thái độ đối xử của nhân viên y tế với người có thẻ BHYT khi họ đi khám, chữa bệnh…

Theo BTNO

 

11/12/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 12 năm 2014/_W/chat van_jpg.jpgTin HĐND
Ngày làm việc thứ hai HĐND tỉnh:  Đại biểu dành nhiều thời gian bàn về sản xuất công nghiệp và thu ngân sáchNgày làm việc thứ hai HĐND tỉnh:  Đại biểu dành nhiều thời gian bàn về sản xuất công nghiệp và thu ngân sách
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, đại biểu bắt đầu tham gia thảo luận ở tổ. Tổng cộng có 68 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu trong phiên thảo luận. Hầu hết ý kiến đều thống nhất với các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp.

 

Chánh Thanh trả tỉnh Lê Ngọc Rửa trao đổi với đại biểu trong phiên thảo luận ở tổ chiều 9.12.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề nghị bổ sung làm rõ thêm một số nội dung trong các báo cáo, tờ trình; đồng thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm đến một số vấn đề trọng tâm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách.

Đại biểu cho rằng, trong năm 2014, báo cáo có nêu nhiều nguyên nhân thu ngân sách giảm, nhưng chưa nêu nguyên nhân chủ quan là tình trạng gian lận thuế và nợ thuế kéo dài nhiều năm nay. Tình hình nợ thuế không phải do doanh nghiệp không đóng mà do suy giảm về kinh tế, doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đại biểu kiến nghị trong năm 2015, khi giao chỉ tiêu thu ngân sách nên đánh giá kỹ nguyên nhân, khoanh vùng doanh nghiệp mất tích, giải thể, không thể hoạt động tiếp tục được thì cần có chính sách riêng.

Tuy nhiên, theo đại biểu, việc thất thu thuế một phần do cán bộ thuế móc nối với doanh nghiệp để gian lận, vì vậy đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra.

Đề nghị đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, cần có tỷ lệ nắm giữ cổ phần hóa phù hợp để đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, hiện nay có tình trạng cuối năm vận động doanh nghiệp nộp trước số thu của năm sau để đạt được chỉ tiêu thu, việc này sẽ ảnh hưởng đến dự toán thu năm sau, đề nghị kiểm tra chấn chỉnh.

Về nông nghiệp và phát triển nông thôn, thời gian qua, hiệu quả thực hiện liên kết 4 nhà còn hạn chế, hiệu quả ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chưa cao. Tỉnh chưa phê duyệt, tái cơ cấu cái gì? Diện tích? Dự kiến? Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp để thực hiện, vì vấn đề này liên quan đến nhiều ngành, cần xác định hàng hóa chủ lực để gia tăng giá trị.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, theo đại biểu có một số nơi chạy theo chỉ tiêu, không theo thực chất sử dụng, xây trường học rất lớn nhưng sử dụng không hết. Cần xem lại tính ổn định và vững chắc của các tiêu chí có giữ vững được trong những năm tiếp theo không, cần quan tâm công tác duy tu bảo dưỡng các công trình đã đầu tư xây dựng? có sự so sánh đời sống vật chất và tinh thần của người dân sau khi thực hiện chương trình với cuộc sống trước đây thay đổi như thế nào, sự hài lòng của người dân… để chương trình xây dựng nông thôn mới thật sự có hiệu quả.

Liên quan đến báo cáo tình hình KT-XH năm 2014, có đại biểu đề nghị cần đánh giá thực chất đời sống người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, với giá cả như hiện nay thì đời sống của dân có tăng hay không?

Đại biểu cho rằng, về nguyên nhân hạn chế trong nông nghiệp, cần đánh giá thêm tình trạng “thất giá lại mất mùa”, tất cả các cây thế mạnh bị rớt giá, cây mì thì bị ngập úng hàng ngàn héc ta. Cần có định hướng cho nông dân sản xuất cái gì, ở đâu (đất nào hợp) gắn với quy hoạch vùng miền.

Trong hoạt động thương mại và công nghiệp, cử tri phản ánh tình trạng hàng gian, hàng giả, kém chất lượng rất nhiều. Đề nghị ngành chức năng khi xử phạt các cơ sở này cần đăng tải địa chỉ cơ sở lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của HĐND tỉnh.

Theo đại biểu, giá trị sản xuất công nghiệp tăng chủ yếu được đóng góp bởi các doanh nghiệp FDI, do vậy tỉnh cần có giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Đối với việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, tỉnh cần rà soát, đánh giá lại các chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, xem xét xóa bỏ những cụm công nghiệp không hiệu quả để dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Giao thông vận tải: đại biểu cho rằng hệ thống hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, thúc đẩy phát triển kinh tế, công tác quản lý chưa chặt chẽ trong quá trình đầu tư, thi công, nên đường xuống cấp rất nhanh và vấn đề bảo trì, bảo dưỡng chưa kịp thời. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành và chính quyền địa phương; ngành cho rằng kinh phí chưa đảm bảo nhưng địa phương cũng chưa quan tâm, chỗ hư nhỏ không sửa để thành hư hỏng lớn.

Đại biểu đề nghị ngành giao thông cần có giải pháp hiệu quả để giải quyết thực trạng một số tuyến đường nhà thầu thi công kém chất lượng, chưa nghiệm thu đã xuống cấp. Tập trung giải quyết vấn đề quá tải trọng của xe tải, đồi thời đề nghị tỉnh tăng cường nhân lực để thực hiện.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã làm sạt lở 2 bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, gây ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân các huyện Gò Dầu, Châu Thành, Trảng Bàng. Đề nghị ngành chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra, phối hợp chính quyền cơ sở để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các công ty khai thác cát không đúng quy định.

Đại biểu đề nghị tỉnh cần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với cơ sở (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, và cấp xã) vì hiện nay việc quản lý này còn lỏng lẻo, bất cập, gây nên nhiều vụ khiếu kiện về tranh chấp đất đai tồn đọng chưa xử lý như trùng thửa, lộn thửa.

Lòng hồ Dầu Tiếng, đảo Suối Nhím đang bị xâm hại nghiêm trọng; đề nghị tỉnh chỉ đạo huyện, xã có kế hoạch bảo vệ, tăng cường lực lượng, kiểm tra bảo vệ tốt môi trường Đảo Nhím và hồ Dầu Tiếng.

Về phát triển khoa học – công nghệ, đề nghị khi xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học nên hướng đến các đề tài ứng dụng trực tiếp phục vụ sản xuất, phát triển KT-XH.

Ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, danh hiệu ấp, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa, đề nghị ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và ngành văn hóa cần phải thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình; đồng thời có biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện cho Tổ dân cư tự quản.

Dịch vụ du lịch của tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên việc đầu tư cho du lịch còn hạn chế và chưa thỏa đáng. Để phát triển du lịch trong thời gian tới cần phân biệt và tách bạch được quản lý nhà nước về du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch.

Vấn đề tuyển dụng giáo viên, có đại biểu đề nghị việc tuyển giáo viên miền ngoài vì khi giảng bài học sinh không hiểu được (do tiếng nói của giáo viên rất khó nghe), cần ưu tiên giáo viên địa phương. Tuy nhiên, đại biểu Võ Hoàng Khải cho rằng, kiến nghị nêu trên không phù hợp, có chăng chỉ qiuy định không để người khu 4, khu 5 dạy lớp 1 mà thôi.

Đại biểu cũng phản ánh thái độ của đội ngũ y, bác sĩ còn lạnh nhạt, thờ ơ, chưa tận tình, nhất là tại phòng cấp cứu, đề nghị ngành y tế khắc phục. Cần bố trí cán bộ hướng dẫn hòa nhã, lịch sự để tiếp nhận bệnh. Theo một số đại biểu, tỷ lệ mua BHYT thấp nguyên nhân là do mức hưởng bảo hiểm không cao và  người dân cho rằng chất lượng thuốc BHYT thấp, thủ tục khám chữa bệnh kéo dài.

Lĩnh vực pháp chế, qua công tác thanh tra phát hiện sai phạm nhưng cơ quan Thanh tra thường chỉ kết luận ở mức độ sai phạm, chưa đi sâu phân tích hành vi có dấu hiệu tham nhũng. Đề nghị thanh tra phải xác định và tìm ra gốc ngọn vấn đề hoặc mạnh dạn chuyển cho cơ quan điều tra.

Hiện nay bộ máy quản lý nhà nước còn nhũng nhiễu, đề nghị các ngành Thanh tra – Viện Kiểm sát – Công an cần có sự phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý, không để bỏ lọt đối tượng vi phạm.

Trong lĩnh vực an ninh trật tự, nội chính, nạn trộm cắp gia tăng nhưng lúng túng trong xử lý, đề nghị tăng cường giải pháp, xử lý nghiêm, thường xuyên kiểm tra, nắm đối tượng trên địa bàn.

Về việc thi hành các bản án của tòa án đối với cơ quan thi hành án, các chấp hành viên dấu án vẫn xảy ra nhiều (án được giao vào cuối năm thì không vào sổ ngay mà chuyển sang năm sau để lấy thành tích).

Trong thực hiện cải cách hành chính, cần xác định nội dung trọng tâm đột phá trong năm 2015. Hiện nay có đề ra các giải pháp đột phá nhưng thực chất thì chưa có sự đột phá, Tây Ninh xếp hạng thấp, cần có đánh giá nguyên nhân.

Góp ý với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá làm rõ hơn những chuyển biến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện nông thôn mới…

Theo BTNO

 

10/12/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 12 năm 2014/_W/HDND_jpg.jpgTin HĐND
Hôm nay, 8.12.2014: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII lần thứ 13Hôm nay, 8.12.2014: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII lần thứ 13
Hôm nay, 8.12, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 13 HĐND khoá VIII tỉnh chính thức khai mạc.

 

 

Theo chương trình nghị sự, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 20 báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh. Nội dung của các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như: Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019; Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến năm 2014 (đợt 1); Tờ trình về danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất năm 2015;

Tờ trình về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2015;  Tờ trình về việc tăng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh trong năm 2015, theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 10.10.2012 về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

Tờ trình về việc tăng định mức hỗ trợ tiền ăn thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2020, theo Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 10.12.2010 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020…

Như đã thông tin trong số báo gần đây, tại kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh có các tờ trình và báo cáo về các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Báo cáo thẩm tra của 3 Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND; Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh…

Đáng chú ý, tại kỳ họp này HĐND tỉnh khoá VIII miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn – một hoạt động được đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm, kỳ họp lần này sẽ tập trung chất vấn nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên - môi trường; đào tạo nghề và giải quyết việc làm;

Thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kết quả thi hành án dân sự; chất lượng, tiến độ thi công một số công trình trong ngành văn hoá, thể thao… Phiên khai mạc, bế mạc và hoạt động chất vấn sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh truyền hình trực tiếp.

Kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ 8 đến 11.12.2014. Báo Tây Ninh sẽ theo dõi và thông tin kỳ họp trên các số báo tới, mời bạn đọc đón xem.

Theo BTNO

 

 

08/12/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTin HĐND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 8/12/2014 đến ngày 12/12/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 8/12/2014 đến ngày 12/12/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

8/12/2014

-Họp HĐND tỉnh

HTUB

CT, các PCT

Thứ ba:

9/12/2014

-Họp HĐND tỉnh

HTUB

CT, các PCT

-Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành Nội vụ (8h30)

P2

PCT Trần Lưu Quang

Thứ tư:

10/12/2014

-Họp HĐND tỉnh

HTUB

CT, các PCT

Thứ năm:

11/12/2014

-Họp HĐND tỉnh

HTUB

CT, các PCT

Thứ sáu:

12/12/2014

-    Dự Hội nghị sơ kết 5 năm tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 57-KL/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công  bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo (sáng)

 

CT, các PCT

-    Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Họp Giải quyết khiếu nại, tố cáo (chiều)

P2

PCT Trần Lưu Quang

 

Ghi Chú: Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Quang tham dự Hội nghị doanh nghiệp tại New Delhi - Ấn Độ từ ngày 10/12/2014 đến ngày 15/12/2014.

 

08/12/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
UBND tỉnh: Đồng ý điều chỉnh giá viện phíUBND tỉnh: Đồng ý điều chỉnh giá viện phí
UBND tỉnh đã đồng ý phê duyệt mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sơ khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì phiên họp.

Chiều 3.12, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 để xem xét thông qua ba nội dung, gồm đăng ký chương trình làm việc năm 2015; phê duyệt mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh và chủ trương cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh gia hạn thời gian hoạt động của dự án.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh đề ra Chương trình công tác năm 2015 gồm 85 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, pháp luật, cán bộ, văn hóa…

Phiên họp chiều ngày 3.12 đã xem xét đề xuất của Sở Y tế về điều chỉnh mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc cơ sở y tế công lập với 25 dịch vụ kỹ thuật. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, mức điều chỉnh 25 dịch vụ kỹ thuật lần này từ 60,55% (mức hiện hành) lên 61,32% so với mức trần tối đa do Bộ Y tế quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp đồng ý thông qua mức điều chỉnh do Sở Y tế trình. Tuy nhiên, nội dung điều chỉnh giá viên phí còn phải được HĐND tỉnh cho ý kiến trong kỳ họp sắp tới.

Trong phần cuối của cuộc họp, UBND tỉnh thảo luận, xem xét gia hạn thời gian (30 năm) cho Công ty TNHH Hưng Thịnh thực hiện dự án trồng mía.

Theo BTNO

 

04/12/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 11 năm 2014/_W/UBND_T12_jpg.jpgTin UBND
HĐND tỉnh: Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chếHĐND tỉnh: Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế
Ngày 2.12.2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế trong năm 2014. Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh.

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy, trong năm 2014 công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực được tăng cường. Sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm trên các lĩnh vực diễn biến phức tạp, số vụ việc vi phạm và đối tượng tội phạm tăng so với cùng kỳ. Đáng chú ý là tội phạm cướp, giết người, tội phạm về ma túy và người vi phạm là tuổi trẻ tăng…

Các đại biểu dự hội nghị đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề có liên quan đến lĩnh vực pháp chế như: trách nhiệm quản lý, điều hành, xử lý của các cơ quan, đơn vị chức năng, nhất là vai trò của người đứng đầu; tình trạng chủ quan, duy trì “lối mòn kinh nghiệm” trong đấu tranh, xử lý trong xét xử, thi hành án còn phổ biến, chưa có hướng khắc phục; thủ tục hành chính trong lĩnh vực pháp chế còn nhiêu khê, rườm rà, gây khó khăn, vướng mắc trong thực hiện;

Công tác tuyên truyền, giáo dục và việc phối kết hợp chưa chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị, địa phương dẫn đến hiệu quả thấp. Đấu tranh phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức chưa được thực hiện nghiêm túc…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Dũng ghi nhận  các ý kiến để Ban Pháp chế bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình HĐND tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm) sắp tới.

Theo BTNO

 

03/12/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 11 năm 2014/_W/CT_VHV_jpg.jpgTin HĐND
UBND tỉnh: Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh: Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì phiên họp.

Ngày 17.11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ để xem xét một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai và luật pháp. Trong phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) trình bày tóm tắt Tờ trình các danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015 và tổng diện tích đất phải thu hồi.

Sở TN-MT cho biết, có 114 danh mục công trình với tổng diện tích hơn 724 ha đất phải thu hồi. Theo quy định của Luật Đất đai mới, chỉ có 3 cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện Sở TN-MT trình bày báo cáo tóm tắt về xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015.

Theo báo cáo, có nhiều loại đất với mức giá tối thiểu khác nhau, tùy vào vị trí đất, kết cấu hạ tầng, khu vực nông thôn hay thành thị. Trong đó, đối với thành phố Tây Ninh, giá đất tối thiểu là 400.000 đồng 1m2.

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở TN-MT về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số ít vị trí đất đai còn có những ý kiến khác nhau về bảng giá, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị cơ quan liên quan rà soát, tính toán lại thật kỹ trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh và các phó chủ tịch xem xét, chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền thông qua.

Phiên họp còn xem xét một số vấn đề quan trọng khác như cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tình hình chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm…

Theo BTNO

 

18/11/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 11 năm 2014/_W/UBND_jpg.jpgTin UBND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/11/2014 đến ngày 21/11/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/11/2014 đến ngày 21/11/2014
17/11/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Cử tri bức xúc phản ánh vấn đề cầu, đường hư hỏngĐại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Cử tri bức xúc phản ánh vấn đề cầu, đường hư hỏng
Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh, huyện/thành phố sắp tới, sáng 5.11, các tổ đại biểu HĐND hai cấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở địa phương.

 

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và huyện thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 và kết quả giải quyết thắc mắc, kiến nghị trong lần tiếp xúc trước.

* Tại phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, các đại biểu: Nguyễn Thị Thu Thủy- Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị Kim Quyên- Phó trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Nam Hưng- Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh cùng một số ban ngành Thành phố đã tiếp xúc với cử tri của phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy trao đổi với cử tri phường Ninh Thạnh sau buổi tiếp xúc. Ảnh Quế Hương

Cử tri phường Ninh Thạnh kiến nghị đến các đại biểu về một số vấn đề bức xúc như: tăng cường công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên đường Cách mạng tháng Tám; cần xây dựng các tuyến đường giao thông trong xóm, ấp; đề nghị xây chợ khu phố Ninh Hòa, không để bà con buôn bán lấn chiếm lòng lề đường như hiện nay; thi công đường giao thông phải bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông; bệnh nhân BHYT khám bệnh ở tuyến trên thì cho rằng trái tuyến nên phải đóng thêm phí là không phù hợp; cần lắp đặt cống thoát nước khu vực chợ Cư trú; đường 78A khu phố Ninh Nghĩa mùa mưa thường xuyên ngập úng, ảnh hưởng hư hại hoa màu của nông dân…

Đại biểu Nguyễn Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố và lãnh đạo phường Ninh Thạnh trả lời hầu hết các ý kiến của cử tri và ghi nhận một số ý kiến còn lại để chuyển ngành chức năng xem xét, giải quyết.

* Cũng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Hiền – Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh cùng các thành viên đại biểu HĐND Thành phố gặp gỡ cử tri xã Tân Bình.

Trong lần tiếp xúc này, cử tri Tân Bình kiến nghị tình trạng đường sá hư hỏng, thường bị ngập nước vào mùa mưa làm ô nhiễm môi trường và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Cử tri mong muốn được đăng ký bảo hiểm y tế tại BVĐK tỉnh vì cho rằng, việc phân cấp mua BHYT ở tuyến xã làm cho người dân phải đóng thêm phí nếu khám bệnh vượt tuyến, thêm vào đó, quãng đường từ xã Tân Bình đến Trung tâm Y tế Thành phố xa hơn so với đến BVĐK tỉnh; cử tri cũng đồng thời kiến nghị Trung tâm Y tế Thành phố cần có biện pháp hạn chế việc để bệnh nhân chờ lâu khi đến khám, điều trị bệnh.

* Chiều 5.11, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Xuân Hiền- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với hơn 40 cử tri xã Thạnh Tân trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII và kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cử tri xã Thạnh Tân phát biểu. Ảnh Thanh Vinh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạnh Tân tiếp tục đóng góp các ý kiến vấn đề về ô nhiễm môi trường nước, khí thải; cần tổ chức khám sức khoẻ sàng lọc đối với những người tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc hoá học; đường lộ 10 mới được dặm vá khoảng một tháng nhưng hiện tại đã bị bong tróc; đường từ ngã 3 Khedol đi xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu có lưu lượng xe tải đi nhiều đã nhanh chóng xuống cấp, cần sớm có kế hoạch dặm vá; bà con dân tộc Khmer ấp Thạnh Đông kiến nghị hạ thế bình điện phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Cần có biện pháp xử lý tình trạng ngập cục bộ khu vực nhà văn hoá dân tộc Tà Mun; lực lượng công an xã cần tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; khi đặt cống làm đường nên tham khảo ý kiến của người dân địa phương để đạt hiệu quả hơn, chứ như hiện tại đã lắp đặt nhưng nước không chảy được;…

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 9 gồm có ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch HĐND tỉnh, La Hữu Nghị- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với trên 60 cử tri của 3 xã Hòa Hội, Hòa Thạnh và Biên Giới thuộc huyện Châu Thành.

Ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh Duy Thức

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã kiến nghị thi công sửa chữa Hương lộ 12 (ấp Rạch Tre, xã Biên Giới) vì hiện nay tuyến đường này hư hỏng nặng, người dân không thể đi lại được; tại khu vực ấp Bưng Rò việc khai thác cát gây sạt lỡ bờ sông làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con; sớm thi công trạm bơm ấp Tân Long; việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thủ tục còn rườm rà gây phiền hà cho người dân; ngành chức năng sớm tìm hiểu và hoàn chỉnh hồ sơ cho những người đã tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của nhà nước…

Sau khi nghe ý kiến của bà con phản ánh, thay mặt cho đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt và chính quyền địa phương đã giải trình một số ý kiến của cử tri, đồng thời tiếp thu và ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển các ngành chức năng xem xét giải quyết.

* Cùng ngày, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Lâm Tấn Đông, bà Đặng Thị Phượng và tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành tiếp xúc với trên 50 cử tri của 2 xã Trí Bình và thị trấn Châu Thành.

Cử tri địa phương kiến nghị cần nâng cấp sửa chữa tuyến đường tiểu đoàn 14; đường dây điện tại ấp Xóm Mới II, xã Trí Bình chưa an toàn; đoạn cống từ ngã 3 xã Trí Bình đến ngã 4 huyện bị nghẹt, không thoát nước trong mùa mưa; tình trạng học sinh bỏ học vì nghiện internet; buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Khu phố 3 vẫn diễn ra; nguồn nước sông Vàm Cỏ bị ô nhiễm dẫn đến hiện tượng cá chết…

* Tại xã Phước Trạch huyện Gò Dầu, bà Võ Thị Hồng Linh- đại biểu HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc với hơn 70 bà con cử tri địa phương.

Cử tri xã Phước Trạch phát biểu ý kiến.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (đơn vị bầu cử số 11 huyện Dương Minh Châu) gồm các ông: Nguyễn Ngọc Dũng- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Tỉnh đoàn, Lê Thành Công- Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh và tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Cầu Khởi.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh dự tiếp xúc cử tri xã Cầu Khởi.

Cử tri xã Cầu Khởi đã phát biểu nhiều ý kiến về một số vấn đề đáng quan tâm như: yêu cầu các cơ quan chức năng sớm xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất cho 28 hộ đã mua nhà và đất của xã ở khu vực chợ Cầu Khởi từ năm 1993; Kiến nghị Nhà nước xem xét lại việc mở rộng đoạn đường nối từ đường tỉnh 784 đến nông trường cao su Cầu Khởi, do quy hoạch đã lâu nhưng không thực hiện, gây khó khăn cho những hộ có nhu cầu xây dựng nhà cửa; đề nghị cấm sản xuất, tiêu thụ thuốc lá như đã làm với mặt hàng pháo lâu nay...

* Chiều ngày 5.11.2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm: ông Nguyễn Thành Tuân- Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, Trần Văn Chiến- Bí thư huyện ủy Tân Biên cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Trà Vong.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm làm hệ thống kênh thoát nước dọc theo hai bên quốc lộ 22B từ ấp 2 về xã để tránh tình trạng ngập trong mùa mưa; đường vào ấp 3 đi qua cống dẫn nước của kênh thủy lợi quá nhỏ hẹp, có nguy cơ gây tai nạn giao thông; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất công thuộc điểm trường tiểu học tại ấp 2 (nay là trường tiểu học Trà Vong B);

Tạo điều kiện xác minh cho những người có công với cách mạng và người bị tù đày trong chiến tranh bị thất lạc hồ sơ được hưởng chế độ chính sách; các xã không phải xã điểm xây dựng nông thôn mới cũng cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Theo BTNO

 

10/11/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 11 năm 2014/_W/cu tri_tp_jpg.jpgTin HĐND
Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họpĐại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2014, các đại biểu HĐND tỉnh và các huyện, thành phố đã có các buổi tiếp xúc với cử tri.

 

 

* Chiều ngày 6.11, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, Thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường III, thành phố Tây Ninh để lắng nghe ý kiến của cử tri trước kỳ họp của HĐND tỉnh và thành phố, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong buổi tiếp xúc, cử tri phường III đề nghị nâng cấp, mở rộng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm hạn chế tình trạng quá tải, thiếu giường bệnh phục vụ bệnh nhân; nhà máy xử lý chất thải của bệnh viện thải nhiều khói ra môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; sớm nâng cấp, sửa chữa lại một số con hẻm đã xuống cấp trên địa bàn; nghiên cứu quy hoạch lại các con lươn trên đường 30/4 nhằm hạn chế tai nạn giao thông; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý chất thải để người dân có đất thuộc khu vực quy hoạch an tâm sinh sống; ngành điện cần khắc phục tình trạng điện áp không ổn định và thực hiện việc an toàn lưới điện.

Nhà nước cần quan tâm đến chế độ chính sách, tiền lương của cán bộ hoạt động không chuyên trách cơ sở; thống nhất việc thu phí bảo trì đường bộ; thực hiện tốt việc chuyển, nhập và đổi mới sổ hộ khẩu, tránh tình trạng sai sót ảnh hưởng đến việc đăng ký nhập học của trẻ trên địa bàn…

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh và Thành phố đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để tiếp tục đề nghị các ngành liên quan sớm xem xét giải quyết.

* Tại xã Bình Minh, các đại biểu Nguyễn Xuân Hiền- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh, đại tá Nguyễn Văn Trứ- Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc với hơn 50 cử tri xã Bình Minh, Thành phố.

Cử tri xã Bình Minh tiếp tục đóng góp ý kiến: cần có biện pháp thoát nước ở ngã tư Bình Minh; các cơ sở chế biến hạt điều ở tổ 14B ấp Bình Trung thường xuyên hoạt động cả ngày lẫn đêm, có tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; việc thi công các tuyến đường trên địa bàn còn chậm; hiện quỹ trợ vốn CEP của Liên đoàn Lao động tỉnh cho vay chỉ có thời hạn một năm nên khi trả lãi và gốc quá nhiều, cử tri đề nghị cho vay thời hạn dài hơn.

Cử tri xã Bình Minh phát biểu. Ảnh Thanh Vinh

* Sáng 6.11.2014, tại xã Hảo Đước, huyện Châu Thành tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông: Võ Hùng Việt, La Hữu Nghị; ông Nguyễn Văn Sĩ, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với trên 70 cử tri của hai xã Hảo Đước và An Cơ, huyện Châu Thành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã được đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Châu Thành thông báo dự kiến nội dung kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 và nghe thông báo kết quả giải quyết thắc mắc, kiến nghị trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri xã Hảo Đước phát biểu ý kiến.

Sau khi nghe báo cáo kết quả, cử tri hai xã kiến nghị một số vấn đề như: Nhà nước nên quan tâm thêm cho người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ từ 10 năm trở lên có chế độ hàng tháng; hiện nay việc xử phạt hành chính đối với những kẻ trộm chó còn quá nhẹ không đủ sức răn đe, kiến nghị phải xử lý hình sự; cần có biện pháp chế tài trong việc thu phí giao thông đường bộ  để công tác thu phí đạt kết quả cao;

Hiện nay tuyến đường 788 đang được thi công nhưng tiến độ rất chậm; đường điện ở tổ 2 ấp Trường, xã Hảo Đước đường dây điện cũ, điện yếu đề nghị ngành điện có biện pháp sửa chữa; cống qua đường của kênh tiêu tại ấp Vịnh, xã An Cơ bị hư hỏng gây khó khăn trong việc đi lại của nông dân; nhà nước có biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, tăng cường công tác tuần tra và có biện pháp chế tài đối với những người đánh bắt và một số vấn đề khác…

* Tại Trường tiểu học Long Phước (ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu), ông Nguyễn Văn Không- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh, đại biểu HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND huyện Bến Cầu có buổi tiếp xúc với cử tri xã Long Phước.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc cử tri xã Long Phước.

Sau khi nghe các đại biểu thông qua dự kiến nội dung kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh, nội dung kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện và thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã kiến nghị trong kỳ tiếp xúc trước, cử tri Long Phước kiến nghị đến các đại biểu một số vấn đề: cụm trạm truyền thanh ấp Phước Trung hư đã lâu nhưng chưa được sửa chữa;

Trại heo ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành giáp với ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân trong ấp; một số bà con trong ấp chưa được vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; tiền hỗ trợ học sinh tiểu học thuộc diện hộ nghèo trung ương (theo Thông tư liên tịch 20/2014) ở xã Long Phước đến nay vẫn chưa được chi trả kịp thời.

Trước đó, các đại biểu cũng đã gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri xã Long Khánh huyện Bến Cầu.

* Sáng cùng ngày, Tổ đại biểu gồm: ông Võ Thiện Trí- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Phan Thị Điệp- Phó chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với đại diện hơn 70 bà con cử tri xã Thạnh Bình.

Cử tri xã Thạnh Bình kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm tạo điều kiện tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản, đảm bảo giá cả để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến và những nơi tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng; bố trí, sắp xếp lại trật tự vệ sinh và hệ chống phòng cháy, chữa cháy tại chợ Thạnh Bình;...

* Tại Hòa Thành, các đại biểu HĐND tỉnh và huyện gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã/thị trấn, thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đồng thời trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri xã Hiệp Tân có ý kiến về vấn đề sạt lở đất nghiêm trọng trên quốc lộ 22B, gây nguy hiểm cho người đi đường; cử tri kiến nghị nên bỏ thu phí giao thông đường bộ và phí phòng chống lụt bão; sửa chữa cải tạo lại hệ thống lưới điện và các trụ biển báo hẻm số 7, số 10; đường Nguyễn Văn Linh khu vực công viên Hòa Thành đến UBND xã Long Thành Bắc đang cải tạo hệ thống thoát nước, nhưng khi mùa mưa, 2 bên đường lại ngập cục bộ; cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phúc lợi công cộng…

Cử tri xã Long Thành Nam kiến nghị sửa chữa nắp đậy hệ thống thoát nước trên quốc lộ 22B; kiểm tra Công ty dệt may Hòa Thành, bởi nơi đây xả nước thải ô nhiễm ra môi trường; xem xét giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ cho cán bộ quân đội về hưu công tác tại Trường quân sự địa phương cũ.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh có ông Nguyễn Hồng Thanh- Phó bí thư Thành ủy Thành phố Tây Ninh cùng các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Phước Đông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị: Tình trạng hút chích ma túy trên địa bàn xã ngày càng phức tạp, cần có hướng giải quyết để người dân an tâm; cần khảo sát và sửa chữa các nắp cống thoát nước dọc theo đường 782, vì hiện nay đã hư hỏng khá nhiều gây nguy hiểm cho người dân; khai thông 2 mương thoát nước tại chợ Phước Đông, vì hiện nay đã ô nhiễm, bốc mùi nguy hại đến sức khỏe người dân nơi đây; chấn chỉnh việc xe thu gom rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã làm rơi vãi rác dọc theo đường…

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 gồm: ông Huỳnh Văn Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Ngọc Thu- Chủ tịch hội LHPN tỉnh, ông Nguyễn Thành Kỉnh- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT và tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đã có cuộc tiếp xúc với hơn 60 bà con cử tri thị trấn.

Cử tri kiến nghị đến đại biểu tỉnh, huyện về những vấn đề bức xúc hiện nay ở địa phương như: công tác khám, chữa bệnh ở Trung tâm y tế huyện chưa tốt, chưa có nhà chờ cho bệnh nhân, việc cấp phát thuốc bảo hiểm y tế còn lâu; đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đường Nguyễn Chí Thanh còn chậm tiến độ; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện bỏ hoang, hoạt động không hiệu quả…

Ông Trần Văn To- Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải đáp một số thắc mắc của cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để phản ánh đến các ngành, các cấp có liên quan sớm xem xét giải quyết.

Theo BTNO

 

10/11/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 11 năm 2014/_W/tiepxucskh_jpg.jpgTin HĐND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  từ ngày 02/11/2014 đến ngày 7/11/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  từ ngày 02/11/2014 đến ngày 7/11/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Chủ nhật:

02/11/2014

-Dự Lễ Bổ nhiệm Trụ trì các chùa thuộc Hệ Thống Núi Bà (9h)

Núi Bà

CT

- Làm việc Công ty CP Việt Nam Mộc Bài (15h)

BQL

 KKT

CT,PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập công ty CP Việt Nam Mộc Bài (17h30)

Bến Cầu

CT,PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ hai:

03/11/2014

-Họp nhóm KTXH của Tiểu ban văn kiện (7h30)

P1

CT,PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp CT, các PCT (14h)

P1

CT, các PCT

-Dự “ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc (sáng)

Châu Thành

PCT Trần Lưu Quang

-Dự Lễ “Trao tặng nhà Đại Đoàn Kết” cho dân nghèo và phát quà” (13h30)

Xã Thanh Phước

PCT Nguyễn Thảo

Thứ ba:

4/11/2014

-Dự Lễ khánh thành nhà văn hóa dân tộc ấp Tầm Phô (7h30)

Tân Đông

Tân Châu

CT

-Họp Giải quyết đất đai (14h)

P1

CT,PCT Trần Lưu Quang

-Dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV (7h30)

GDĐT

PCT Trần Lưu Quang

-Dự “ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc (sáng)

Trảng Bàng

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp Bảng giá đất (chiều)

P2

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ tư:

5/11/2014

-Tiếp xúc cử tri (sáng)

Ninh Thạnh

CT

-Tiếp xúc cử tri (chiều)

Hiệp Ninh

CT

 

 

 

-Họp BTV huyện ủy Trảng Bàng(sáng)

Trảng Bàng

PCT Huỳnh Văn Quang

-Tiếp xúc cử tri (chiều)

DMC

PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự Liên hoan biểu dương phụ nữ 4 phẩm chất đạo đức (7h30)

GDĐT

PCT Nguyễn Thảo

Thứ năm:

6/11/2014

-Tiếp dân (sáng)

Vp.Tiếp dân

CT

-Tiếp xúc cử tri (chiều)

Phường 3

CT

-Công tác cơ sở

 

PCT Trần Lưu Quang

- Họp trực tuyến giao ban XDCB (8h)

HTUB

PCT Nguyễn Thảo

Thứ sáu:

7/11/2014

-Họp Tiểu ban nhân sự (sáng)

Tỉnh ủy

CT

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Dự Tập huấn công tác Thông tin đối ngoại (7h30)

Khách sạn

Hòa Bình

PCT Trần Lưu Quang

-Họp Hội đồng phổ biến GDPL (8h30)

Tư pháp

PCT Trần Lưu Quang

-Làm việc sở Y tế (chiều)

Y tế

PCT Trần Lưu Quang

-Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

DMC

PCT Huỳnh Văn Quang

03/11/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

27/10/2014

-Họp CT, các PCT (7h30)

P1

CT, các PCT

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Dự Lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su VN (7h)

Bình Phước

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ ba:

28/10/2014

-Dự Tổng kết công tác tuyển quân năm 2014 (sáng)

BCH

Quân sự

CT

-Họp Ban Thường vụ Quân sự (chiều)

BCH

Quân sự

CT

-Kiểm tra NTM Long Thành Trung (sáng)

Hòa Thành

PCT Huỳnh Văn Quang

-Làm việc Sở Công Thương (chiều)

Công thương

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ tư:

29/10/2014

-Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

CT,PCT Trần Lưu Quang

PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự Lễ khai giảng và phát bằng tốt nghiệp (7h30)

Tân Bách Khoa

Nguyễn Thảo

- Họp sơ kết tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh (14h)

P1

PCT Nguyễn Thảo

Thứ năm:

30/10/2014

-Họp UBND tỉnh

HTUB

CT, các PCT

-Dự Lễ ra mắt Chi nhánh CEP Tây Ninh (9h45)

LĐLĐ (cũ)

PCT Trần Lưu Quang

-Công bố Quyết định thanh tra Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011 – 2015 của Thanh tra Chính phủ (14h)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ sáu:

31/10/2014

-Họp các Trưởng nhóm của các Tiểu ban văn kiện (sáng)

Tỉnh ủy

CT

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Dự hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa 03 lực lượng (13h30)

BCH

Biên phòng

PCT Trần Lưu Quang

-Giảng bài bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, quản lý(16h)

GDĐT

PCT Trần Lưu Quang

-Họp BCĐ Bảo vệ và Phát triển rừng (sáng)

CCKL

PCT Huỳnh Văn Quang

-Làm việc với BQL KKT (chiều)

BQL

PCT Huỳnh Văn Quang

27/10/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

20/10/2014

-Dự họp mặt kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (7h30)

Hội LH

Phụ nữ

CT

-Họp BCĐ NTM (14h)

P1

CT, PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự lễ khai giảng Trường Trung cấp KTKT Tây Ninh (7h30)

Trường Trung cấp

PCT Nguyễn Thảo

Thứ ba:

21/10/2014

-Họp CT, các PCT (cả ngày)

P1

CT, các PCT

-Dự Tập huấn triển khai Luật Giáo dục QPAN (7h30)

BCH

Quân sự

PCT Nguyễn Thảo

Thứ tư:

22/10/2014

-Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2014 (7h30)

BCH

Quân sự

CT

-Làm việc Đoàn Luật sư Tỉnh (chiều)

P1

CT, PCT Trần Lưu Quang

-Họp HĐQT Ngân hàng CSXH (sáng)

NHCSXH

PCT Trần Lưu Quang

-Khám sức khỏe định kỳ

 

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp Hội đồng cử tuyển (8h)

SGD&ĐT

PCT Nguyễn Thảo

Thứ năm:

23/10/2014

-Khám sức khỏe định kỳ

Tp.HCM

CT, các PCT

-Sơ kết 9 tháng đầu năm thực hiện CTMTQG (sáng)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

-Làm việc nhà đầu tư (chiều)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ sáu:

24/10/2014

-Họp giải quyết khiếu nại tố cáo (sáng)

P2

CT, PCT Trần Lưu Quang

-Họp Thường trực tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Giảng bài bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, quản lý (16h)            

Sở GDĐT

PCT Trần Lưu Quang

-Làm việc BQL KKT

BQL

PCT Huỳnh Văn Quang

20/10/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIIIThống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII
Sáng 13.10, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Võ Hùng Việt chủ trì cuộc họp về dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự có Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

 

 

Toàn cảnh buổi họp.

 

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 11.12.2014 tại hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp tập trung vào các nội dung cụ thể: Thường trực HĐND báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015, báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2014, kết quả hoạt động chương trình “Tiếng nói cử tri” năm 2014, báo cáo thẩm tra của 3 ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp và 2 tờ trình về chương trình giám sát năm 2015, chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.

UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước năm 2014 và kế hoạch năm 2015, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014, công tác thi hành án dân sự năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, các kiến nghị tồn đọng chưa giải quyết qua các đợt tiếp xúc cử tri và kết quả thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2014.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh cũng sẽ trình HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, việc  chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên các địa bàn tình từ năm 2012 đến năm 2014 (đợt 1), phân cấp các quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh và danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đến năm 2015…

UBMTTQVN tỉnh cũng sẽ thông báo về tình hình hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2014 và báo cáo công tác kiểm sát, xét xử trong năm 2014 của Viện KSND, TAND tỉnh.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các cơ quan hữu quan về những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm kiến nghị.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sau kỳ họp và một số công tác khác nhằm đảm bảo nội dung kỳ họp diễn ra đúng như dự kiến.

Theo BTNO

 

15/10/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 10 nam 2014/_W/HDND_jpg.jpgTin HĐND
HĐND tỉnh: Giám sát công tác cải cách hành chính tại các sở, ngànhHĐND tỉnh: Giám sát công tác cải cách hành chính tại các sở, ngành
Ngày 13.10, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và các Sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin & truyền thông và Sở Tài nguyên-Môi trường về công tác cải cách hành chính (CCHC).

 

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại buổi giám sát.

Làm việc với Đoàn giám sát có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành, trong những năm qua công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó 3 lĩnh vực trọng điểm là: cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hiện đại hóa hành chính nhà nước.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố lại toàn bộ thủ tục hành chính của tất cả các ngành, các lĩnh vực thuộc 3 cấp. Trong năm 2014 đã bãi bỏ 117 thủ tục hành chính, trong đó UBND tỉnh bãi bỏ 2 quyết định và một yêu cầu thuộc lĩnh vực tài nguyên-môi trường…

Đội ngũ cán bộ công chức 3 cấp cơ bản được chuẩn hóa, riêng cán bộ công chức cấp xã còn một số trường hợp chưa đạt chuẩn do tuổi cao, chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai ở tất cả các cấp, các địa phương, đơn vị nhưng hiệu quả chưa cao, còn bộc lộ nhiều bất cập…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy đánh giá, quy trình thực hiện CCHC trong tỉnh chưa đồng bộ, chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Một số ngành, địa phương người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân khi cần được cung cấp dịch vụ CCHC, trong tổ chức thực hiện còn bộc lộ thủ tục rườm rà, cần được tập trung chấn chỉnh...

Phát biểu kết luận giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền đến người dân về CCHC còn hạn chế; một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu, còn bộc lộ nhiều yếu kém, kể cả năng lực và tác phong, phẩm chất đạo đức.

Vai trò của người đứng đầu chưa phát huy, nhất là trong kiểm tra, giám sát, nhắc nhở thiếu kịp thời, không kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường công tác rà soát văn bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình một cửa liên thông hiện đại, không để vì thủ tục hành chính nhiêu khê mà mất cơ hội kêu gọi đầu tư vào sự phát triển KT-XH của tỉnh…

Theo BTNO

 

15/10/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 10 nam 2014/_W/gsat_jpg.jpgTin HĐND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/10/2014 đến ngày 17/10/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/10/2014 đến ngày 17/10/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

13/10/2014

-Họp CT, các PCT (7h30)

P1

CT, các PCT

-Làm việc UBKT Trung ương

Tỉnh ủy

CT

-Họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13(8h)

HĐND

PCT Trần Lưu Quang

-Làm việc Thanh tra Chính phủ (chiều)

P1

PCT Trần Lưu Quang

-Họp Thường trực HĐND tỉnh về CCHC (chiều)

HĐND

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ ba:

14/10/2014

-Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

CT, PCT Trần Lưu Quang

PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự Họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân VN (7h30)

Hội Nông dân

PCT Nguyễn Thảo

-Họp BTC Đại hội dân tộc thiểu số (14h)

P1

PCT Nguyễn Thảo

Thứ tư:

15/10/2014

-Dự diễn tập chiến đấu trị an xã Hòa Hội

Châu Thành

CT

-Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” (7h30)

Ban Tuyên Giáo

PCT Trần Lưu Quang

- Làm việc BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (8h)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ năm:

16/10/2014

-Họp UBND tỉnh (cả ngày)

HTUB

CT, các PCT

Thứ sáu:

17/10/2014

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Họp Giải quyết khiếu nại Tố cáo (7h30)

P2

CT, PCT Trần Lưu Quang

-Họp BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp (sáng)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

 

-Làm việc với BQL KKT (chiều)

BQL

PCT Huỳnh Văn Quang

10/10/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9: Thu ngân sách còn nhiều khó khănUBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9: Thu ngân sách còn nhiều khó khăn
9 tháng năm 2014 thu ngân sách chỉ đạt 60,49%, là năm có tỷ lệ thu thấp nhất so với 4 năm trở lại đây.

 

Giám đốc Sở NN-PTNT Vương Quốc Thới báo cáo về tình hình mía bị sâu bệnh tấn công trên địa bàn.

Chiều 26.9, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2014. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển, tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách của tỉnh trong 9 tháng năm 2014.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2014, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 29.930,5 tỷ đồng, đạt 71,3% so với kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hơn 3.800 tỷ đồng, đạt 71,56% dự toán. Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu nội địa (9 tháng năm 2014 chỉ đạt 60,49%, là năm có tỷ lệ thấp nhất so với 4 năm trở lại đây).

Ở lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, bà Trần Thị Ngọc Thu- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị xem xét lại chính sách cử người đi đào tạo ở nước ngoài, vì trong số 13 người được cử đi bồi dưỡng môn tiếng Anh, chỉ có 2 người đủ điều kiện ngoại ngữ để đi du học.

Tại phiên họp, Phó chủ tịch Huỳnh Văn Quang cho biết, từ nay đến cuối năm phải tiến hành cổ phần xong Công ty Cơ khí tỉnh và tái cơ cấu Công ty Xổ số kiến thiết. Đối với đất nông lâm trường, Phó chủ tịch tỉnh cho biết cuối năm nay sẽ giải quyết xong những vấn đề vướng mắc, tồn tại.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp.

Phó chủ tịch Trần Lưu Quang cho biết, Khu công nghiệp dịch vụ Phước Đông – Bời Lời đang thu hút nhiều nhà đầu tư, có dấu hiệu cho thấy khu công nghiệp này đang có nhiều triển vọng. Dự tính, tổng số vốn đầu tư vào khu công nghiệp này sẽ đạt 1,7 tỷ USD trong thời gian tới.

Tuy vậy, theo ông Trần Lưu Quang, tình hình thu ngân sách đang gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thu đạt mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Trong thời gian còn lại của năm 2014, các cơ quan liên quan phải tích cực thu để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch.

Liên quan lĩnh vực nội chính, tình hình khiếu kiện đang có dấu hiệu phức tạp. Trong các lần đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các hộ dân được tổ chức gần đây, lãnh đạo tỉnh đã mời những người dân đang ở Hà Nội về để đối thoại, giải quyết những vướng mắc nhưng họ lại không về.

Theo BTNO

 

29/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 9 nam 2014/_W/hopubndtinh_jpg.jpgTin UBND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014
29/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

22/9/2014

-Họp Ban Thường vụ Công an (cả ngày)

Công an

CT

-Dự sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 HĐND tỉnh (7h30)

HĐND

PCT Trần Lưu Quang

-Họp BCĐ 107 (14h)

Quân sự

PCT Trần Lưu Quang

-Họp Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 10 (14h)

Tỉnh ủy

PCT Huỳnh Văn Quang

-Công tác cơ sở

 

PCT Nguyễn Thảo

Thứ ba:

23/9/2014

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (7h30)

Tỉnh ủy

CT

-Họp BCH Đảng ủy Công an

Công an

CT

-Làm việc Thanh tra Chính phủ (chiều)

P1

CT

-Xét tuyển công chức cấp xã lên cấp huyện (7h30)

P1

PCT Trần Lưu Quang

-Công tác Hà Nội

Hà Nội

PCT Trần Lưu Quang

-Họp BTV Huyện ủy Trảng Bàng (sáng)

Trảng Bàng

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp hội đồng giá đất; làm việc với Công ty Hoàng Quân (chiều)

P2

PCT Huỳnh Văn Quang

-Đi thăm và chúc mừng lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer (8h30)

Châu Thành

PCT Nguyễn Thảo

Thứ tư:

24/9/2014

-Họp UBND tỉnh

HTUB

CT, các PCT

-Công tác Hà Nội

 

PCT Trần Lưu Quang

Thứ năm:

25/9/2014

-Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy (7h30)

Tỉnh ủy

CT, PCT Trần Lưu Quang

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp BCH Đảng bộ tỉnh (13h30)

Tỉnh ủy

CT, các PCT

Thứ sáu:

26/9/2014

-Dự Đại hội đại biểu các DTTS(7h30)

Tân Châu

Xin ý kiến

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (14h)

Tỉnh ủy

CT

-Làm việc Đoàn ĐBQH và HĐND về giám sát tình hình triển khai chương trình CCHC (7h30)

Vp.HĐND

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp BCH Huyện ủy (chiều)

Trảng Bàng

PCT Huỳnh Văn Quang

-Xử lý công việc cơ quan

 

PCT Nguyễn Thảo

22/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang kiểm tra tiến độ xã điểm nông thôn mới tại huyện Tân ChâuPhó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang kiểm tra tiến độ xã điểm nông thôn mới tại huyện Tân Châu
Ngày 17.9.2014, đồng chí Huỳnh Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh cùng với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Tân Châu để kiểm tra tiến độ xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tân Châu cho biết: công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các xã đã huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, riêng đối với các xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới như Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Hòa tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của cấp trên. Đến nay huyện có xã Thạnh Đông đạt 16/19 tiêu chí với 33/39 chỉ tiêu, xã Tân Hưng đạt 13/19 tiêu chí với 28/39 chỉ tiêu, các xã còn lại đạt từ 7 đến 8 tiêu chí. Phấn đấu hết năm nay toàn huyện có xã Thạnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới và đến cuối năm 2015 có thêm xã Tân Hưng đạt chuẩn…  Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và các xã điểm đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, từ đó đề ra những biện pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những nổ lực của cả hệ thống chính trị ở Tân Châu trong thời gian qua. Đồng chí Huỳnh Văn Quang cũng đề nghị trong thời gian tới huyện cũng như các xã điểm cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động, phát huy vai trò chủ thể của nhân trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện không được ép buộc dân đóng góp mà phải trên tinh thần tự nguyện, bàn bạc, thống nhất với dân; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tin tưởng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2014 xã Thạnh Đông huyện Tân Châu sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Công Điều

18/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 9 nam 2014/_W/hvq_jpg.jpgTin UBND
HĐND tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại huyện Gò DầuHĐND tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại huyện Gò Dầu
Chương trình cải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2015, được lãnh đạo huyện Gò Dầu xác định là một trong các khâu đột phá quan trọng.

 

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu trong buổi giám sát.

Công tác tuyên truyền CCHC được phổ biến sâu rộng qua các phương tiện truyền thông, trên cổng thông tin điện tử, đến tận tổ tự quản. Các quy định về thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi cho người dân, rút ngắn được 1/3 thời gian xử lý công việc (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký kinh doanh), giảm được 25% chi phí.

Chiều ngày 11.9.2014, đoàn giám sát tình hình thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2015, do Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt làm Trưởng đoàn đến làm việc tại huyện Gò Dầu.

Chương trình cải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2015, được lãnh đạo huyện Gò Dầu xác định là một trong các khâu đột phá quan trọng. Công tác tuyên truyền CCHC được phổ biến sâu rộng qua các phương tiện truyền thông, trên cổng thông tin điện tử, đến tận tổ tự quản.

Các quy định về thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi cho người dân, rút ngắn được 1/3 thời gian xử lý công việc (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký kinh doanh), giảm được 25% chi phí.

Việc thực hiện cơ chế một cửa trong các lĩnh vực tư pháp, tài chính và kinh tế hạ tầng, một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai được quan tâm triệt để; cấp huyện tiếp nhận 19.563 hồ sơ, đã giải quyết 19.252 hồ sơ, trong đó trước hẹn 2.605 hồ sơ- đạt 13,53%, đúng hẹn 16.647 hồ sơ- đạt 86,46%; cấp xã, thị trấn tiếp nhận 309.366 hồ sơ, đã giải quyết 309.358 hồ sơ, còn 8 hồ sơ chưa đến ngày hẹn trả.

Đội ngũ cán bộ, công chức huyện đạt chuẩn về chuyên môn là 98,91%; viên chức sự nghiệp đạt chuẩn 99,28%; công chức cấp xã, thị trấn về chuyên môn đạt 100%, cán bộ xã đạt 92,08%.

Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã làm tăng quyền chủ động cho cơ quan sử dụng ngân sách, quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm hơn, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức (mỗi quý tăng tối thiểu là 500.000 đồng/người).

100% công chức cơ quan Nhà nước có hộp thư điện tử, đang ứng dụng phần mềm điện tử Tic-office và B-office trong công tác quản lý điều hành, đã có cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử. Tỷ lệ văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện trên môi trường mạng đạt 100%.

Từng bước nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng trong công tác CCHC trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt ghi nhận những nỗ lực của huyện Gò Dầu trong thực hiện CCHC trong 3 năm qua. Để chương trình CCHC thực hiện đúng lộ trình, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, huyện Gò Dầu cần tính toán lại thật cụ thể các tiêu chí trong CCHC, xác định tiêu chí nào đạt, tiêu chí nào chưa đạt để tiếp tục phấn đấu hoàn thành; cần có chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn huyện; cần bổ sung trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhất là chú ý đến chất lượng tham mưu của bộ máy và cán bộ, công chức; tập trung hướng về cơ sở, hướng dẫn thủ tục nghiệp vụ, đạo đức cán bộ xã, phải thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, phát hiện và phòng ngừa; đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp khẩn trương rà soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh, sau đó đến huyện, thành phố.

Theo BTNO

 

15/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 9 nam 2014/_W/hd_gs_jpg.jpgTin HĐND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

15/9/2014

-Họp CT, các PCT (cả ngày)

P1

CT, các PCT

-Họp BCS Đảng (16h)

P1

CT, các PCT

Thứ ba:

16/9/2014

-Đối thoại các hộ dân đường 786 (sáng)

Bến Cầu

CT, PCT Trần Lưu Quang

-Làm việc sở TTTT và các sở ngành liên quan về CNTT (chiều)

P2

PCT Trần Lưu Quang

-Họp BTV huyện ủy Trảng Bàng(sáng)

Trảng Bàng

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp hội đồng thẩm định giá đất (chiều)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

-Công tác cơ sở

 

PCT Nguyễn Thảo

Thứ tư:

17/9/2014

-Tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ PCLB năm 2014 (8h)

DMC

CT

-Trao Quyết định khen thưởng cho Công an huyện Gò Dầu (10h)

Gò Dầu

PCT Trần Lưu Quang

-Họp Trực tuyến về KTXH 9 tháng các huyện, thành phố Tây Ninh (14h)

HTUB

PCT Trần Lưu Quang

-Khai mạc hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (7h)

Sân vận động tỉnh

PCT Huỳnh Văn Quang

-Kiểm tra NTM huyện Tân Châu (8h30)

Tân Châu

PCT Huỳnh Văn Quang

-Kiểm tra NTM huyện Hòa Thành (chiều)

Hòa Thành

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp xử lý vướng mắc trong xây dựng dự án phim trường đài truyền hình Tây Ninh (7h30)

P1

PCT Nguyễn Thảo

Thứ năm:

18/9/2014

-Dự diễn tập KVPT huyện DMC (cả ngày)

DMC

CT

-Họp về việc kinh phí dự Đại hội TDTT Toàn quốc tại Nam Định (sáng)

P1

PCT Trần Lưu Quang

-Khai mạc Hội thảo nâng cao chất lượng bản tin KTTT (7h30)

Khách sạn Hòa Bình

PCT Huỳnh Văn Quang

-Làm việc sở TNMT về đất đai (8h)

Sở TNMT

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp BCĐ bảo vệ phát triển rừng (chiều)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Châu Thành (sáng)

 

PCT Nguyễn Thảo

Thứ sáu:

19/9/2014

-Dự lễ khánh thành công ty TNHH Brotex (sáng)

 

 

CT, các PCT

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Họp giải quyết KNTC

P2

PCT Trần Lưu Quang

-Họp BQL KKT

BQL

PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp Giao ban XDCB tháng 9 (14h)

P1

PCT Nguyễn Thảo

Thứ bảy:

20/9/2014

Dự lễ trao học bổng khuyến tài năm 2014 (8h)

Sở GD&ĐT

PCT Nguyễn Thảo

12/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông: Trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Châu ThànhBí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông: Trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Châu Thành
Nhằm hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học có điều kiện đến trường trong năm học mới 2014-2015, sáng 5.9.2014 tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tập đoàn viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Tây Ninh kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

 

thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông trao tặng xe đạp cho các em học sinh.

 Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; đồng chí Đổng Ngọc Lập, Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Võ Văn Sớm, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; đồng chí Đặng Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Chi nhánh Viettel Tây Ninh và chính quyền địa phương đã đến dự.

30 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng được trao cho 30 em học sinh nghèo  ở các xã Long Vĩnh, Ninh Điền, Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh và Biên Giới, huyện Châu Thành. Tổng số tiền trao tặng trị giá 45 triệu đồng do Tập đoàn viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Tây Ninh tài trợ.

Thay mặt cho các em học sinh được nhận quà, em Nguyễn Thị Thanh Ngân, học sinh lớp 8, Trường THCS Biên Giới đã xúc động, cảm ơn đến đơn vị tài trợ cùng các cấp lãnh đạo đã giúp đỡ cho các em có điều kiện đến trường trong năm học mới, hứa sẽ cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn,chăm lo học tập hơn nữa để xứng đáng truyền thống vẻ vang của một vùng quê hiếu học. Được biết, nhân dịp năm học mới 2014-2015 Tập đoàn viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Tây Ninh tặng 60 chiếc xe đạp trị giá 90 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở 02 huyện Châu Thành và Gò Dầu.

Duy Thức

 

06/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 9 nam 2014/_W/DSC_1239[1]_jpg.jpgTin Tỉnh ủy
Ông Trần Lưu Quang-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bến CầuÔng Trần Lưu Quang-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Cầu
Ngày 04/9/2014, tại hội trường Khối vận huyện – UBND huyện Bến Cầu tổ chức buổi họp mặt và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2014.

 

Ông Trần Lưu Quang-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Cầu.

Ông Trần Lưu Quang- Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, bà Diệp Thị Hiệp-Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh, bà Phan Thị Hồng Đào-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự.

Tại đây, 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 4/8 xã-thị trấn của huyện, như: xã An Thạnh, Lợi Thuận, Tiên Thuận và thị trấn Bến Cầu được nghe ông Huỳnh Văn Thức-Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bến Cầu đọc Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2014. Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH tỉnh trao tặng 100 phần quà là bánh, kẹo và lồng đèn Trung thu cho các em, mỗi phần trị giá là 200.000đ, trong đó: xã An Thạnh có 18 em, Lợi Thuận có 15 em, Tiên Thuận có 40 em và thị trấn Bến Cầu có 27 em. Tổng kinh phí quà Trung thu được trao trong lần này là 20 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài tài trợ

                                                                                             Quang Son

 

06/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 9 nam 2014/_W/TranLuuQuang_jpg.jpgTin UBND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 8/9/2014 đến ngày 12/9/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 8/9/2014 đến ngày 12/9/2014

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

8/9/2014

-Họp CT, các PCT (7h30)

P1

CT, các PCT

-Làm việc Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương (14h)

Tỉnh ủy

CT

-Tiếp nhà đầu tư Hàn Quốc (16h30)

Lễ Tân

CT,PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp BCĐ DA Phước Hòa (13h30)

P1

PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2014 (16h)

Tòa Thánh

PCT Trần Lưu Quang

Thứ ba:

9/9/2014

-Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

CT, PCT Trần Lưu Quang

PCT Huỳnh Văn Quang

-Dự lễ khởi công xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa TW Cục MN (10h)

TW Cục

PCT Nguyễn Thảo

- Họp góp ý về thẩm quyền ký kết và thỏa thuận quốc tế thuộc dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Tp. Tây Ninh” (14h)

P1

PCT Nguyễn Thảo

Thứ tư:

10/9/2014

-Dự lễ Giao nhận quân đợt 2 năm 2014 (7h)

 

CT, các PCT

-Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

CT, PCT Trần Lưu Quang

PCT Huỳnh Văn Quang

-Làm việc công ty Mì Thái Lan (13h30)

 

CT,PCT Huỳnh Văn Quang

-Họp CT, các PCT (14h30)

P1

CT, các PCT

Thứ năm:

11/9/2014

-Họp UBND tỉnh

 

CT, các PCT

Thứ sáu:

12/9/2014

-Đối thoại với các hộ dân đường 786 (sáng)

 

CT,PCT Trần Lưu Quang

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

 

CT

-Họp về việc dự Đại hội TDTT Toàn quốc tại Nam Định (14h)

P2

PCT Trần Lưu Quang

-Làm việc HĐND về CCHC giai đoạn 2011-2015 (sáng)

HĐND

PCT Huỳnh Văn Quang

-Tổng kết mía đường  năm 2013-2014 (chiều)

Sở TNMT

PCT Huỳnh Văn Quang

 

 

 

-Họp giao ban XDCB (7h30)

HTUB

PCT Nguyễn Thảo

-Họp BCĐ Nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh (14h)

P1

PCT Nguyễn Thảo

06/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lãnh đạo tỉnh tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèoLãnh đạo tỉnh tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo
Sáng 3.9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo ở hai huyện Gò Dầu, Trảng Bàng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Gò Dầu.

Đoàn đã trao 100 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo của ba xã cánh tây Phước Lưu, Phước Chỉ, Bình Thạnh của huyện Trảng Bàng. Buổi trưa cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh đến tặng 100 phần quà Trung thu cho trẻ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Gò Dầu. Lãnh đạo huyện Gò Dầu cũng đã đến dự và tặng 100 phần quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Nhân dịp này, Chi đoàn HĐND, UBND huyện Trảng Bàng cũng trao tặng 10 phần quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.

Bà Diệp Thị Hiệp, Giám đốc Sở LĐTB-XH (trái) và bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ nhiệm CLB phụ nữ từ thiện Tây Ninh tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Gò Dầu.

Phát biểu tại buổi lễ tặng quà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ: "Tôi rất vui khi biết trong số các cháu có mặt tại đây đã đạt học sinh giỏi, xuất sắc trong học tập. Mong các cháu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, biết vâng lời thầy cô, cha mẹ…".

Tại các buổi lễ tặng quà, các em còn được xem văn nghệ, múa lân mừng tết Trung thu 2014.

Theo BTNO

 

04/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/HoatDongAnh/Thang 9 nam 2014/_W/lanh dao_1_jpg.jpgTin UBND
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/9/2014 đến ngày 06/9/2014Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/9/2014 đến ngày 06/9/2014

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai:

01/9/2014

-Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 2/9

 

 

Thứ ba:

02/9/2014

-Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

 

 

Thứ tư:

03/9/2014

-Thăm và tặng quà Trung thu  cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (sáng)

Gò Dầu

Trảng Bàng

CT

-Họp CT, các PCT (14h)

P1

CT, các PCT

Thứ năm:

4/9/2014

-Tiếp dân

Vp.tiếp dân

CT

Thăm và tặng quà Trung thu  cho trẻ em ở các Trung tâm khiếm thị, khuyết tật (chiều)

 

CT

-Thăm và tặng quà Trung thu  cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (8h)

Bến Cầu

PCT Trần Lưu Quang

-Kiểm tra sát hạch xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện huyện DMC (14h)

P1

PCT Trần Lưu Quang

-Giám sát CCHC sở KHĐT, sở TNMT (cả ngày)

 

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ sáu:

5/9/2014

-Dự Lễ khai giảng các Trường trong tỉnh năm học 2014-2015 (sáng)

 

CT, các PCT

-Họp CT, các PCT(chiều)

P1

CT, các PCT

-Giám sát CCHC UBND Tp.Tây Ninh (chiều)

 

PCT Huỳnh Văn Quang

Thứ bảy:

6/9/2014

-Họp Thường trực BCĐ Nông thôn mới (7h30)

P1

CT

-Họp Thường trực Tỉnh ủy (chiều)

Tỉnh ủy

CT

-Dự khai giảng trường Mầm non Thành Danh (7h30)

Gò Dầu

PCT Trần Lưu Quang

-Công tác Trảng Bàng

 

PCT Huỳnh Văn Quang

-Xử lý công việc cơ quan

 

PCT Nguyễn Thảo

Ghi chú:

- Từ ngày 25/8/2014 đến ngày 05/9/2014, Phó Chủ tịch Nguyễn Thảo đi công tác nước ngoài.

 

 

03/09/2014 12:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3828888