Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Máy Tổ Chức

Lãnh đạo UBND tỉnh
Thứ 3, Ngày 01/12/2015, 11:00
Lãnh đạo UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2015
Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân
Sinh năm: 1960
Điện thoại: 0276.3822210
Email: vantan@tayninh.gov.vn 
1. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân
 Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND tỉnh, của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 
a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau: 
- Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành, lĩnh vực; quyết định chủ trương tổ chức thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị và nông thôn; quyết định các cân đối lớn của nền kinh tế trong tỉnh; chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm; cân đối ngân sách; quyết định sử dụng dự phòng ngân sách. 
- Quyết định danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Công tác quốc phòng - an ninh; nội chính; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khiếu nại, tố cáo, đối ngoại; chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện giải pháp đặc biệt, có tính chất đột phá trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh. 
- Công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo công tác biên giới.
- Công tác dân vận chính quyền.
- Công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.
- Thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố.
- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị  tỉnh Tây Ninh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.
- Phụ trách Thành phố Tây Ninh, huyện Bến Cầu và huyện Châu Thành.​
PCT-ManhHung.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng   
Sinh năm: 1974
Điện thoại:0276.3822179
Email: manhhung@tayninh.gov.vn
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng (Làm nhiệm vụ Thường trực).
a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:
 • - Phát thanh, truyền hình.
 • - Công tác thông tin, truyền thông, báo chí.
 • - Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
 • - Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, khuyến học.
 • - Khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin.
 • - Văn hóa, thể thao, du lịch, di tích lịch sử.
 • - Giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và các vấn đề xã hội.
 • - Hội đồng xét tuyển, thi tuyển công chức.
 • - Sắp xếp tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • - Tài nguyên, Đầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước (trừ lĩnh vực nông nghiệp), hội nhập kinh tế quốc tế.
 • - Khu kinh tế; Khu, cụm công nghiệp.
 • - Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.
 • - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ƯBND tỉnh.
b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:
 • - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam, Bưu điện, Viễn thông.

Phụ trách huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng
Sinh năm: 1964
Điện thoại: 0276.3826761
Email: vanthang@tayninh.gov.vn
3.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng
a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:
- Quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản.
- Công nghiệp, xây dựng.
- Quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn.
- Giao thông vận tải.
- Tài chính, ngân sách. 
- Ngân hàng, tín dụng.
- Thương mại dịch vụ.
- Công tác phát triển doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. 
- Các Chương trình mục tiêu. 
- Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.
- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: 
- Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển, Hội đồng Xổ số, Trung tâm Quản lý Đầu tư xây dựng; các doanh nghiệp Nhà nước.
- Phụ trách huyện Hòa Thành, Gò Dầu.​

PCTTranVanChien.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến

Sinh năm: 1964
Điện thoại: 0276.3822541
Email:vanchien@tayninh.gov.vn
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến
a. Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.
- Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khí tượng, thủy văn.
- Chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phương án sử dụng đất của các Công ty nông nghiệp.
- Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả.
- Công tác thi hành án dân sự.
- Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.
- Ban Chỉ đạo Đề án 407; Đề án 84.
- Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.
- Phân giới cắm mốc.
- Công tác ngoại vụ, lãnh sự, các chương trình viện trợ phi Chính phủ, công tác lễ tân, ngoại giao.
- Phát triển ngành nghê và các làng nghề.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
- Xét chọn đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh.
- Các Ban Chỉ đạo theo sự phân công.
- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Điện lực Tây Ninh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã.
- Phụ trách huyện Tân Biên, Tân Châu.

 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.