Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch
Thứ 2, Ngày 23/07/2018, 17:00
Cho phép Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến được chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà xưởng cưa, xẻ, sấy gỗ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/07/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến được chuyển mục đích sử dụng 17.001,8 m2 đất (gồm 3.670,9 m2 đất trồng cây lâu năm và 13.330,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước) sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà xưởng cưa, xẻ, sấy gỗ.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản trích lục bản đồ địa chính số 1774/TL-ĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh lập ngày 05 tháng 7 năm 2018; Thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2018 (theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh); Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất là nộp tiền thuê đất hàng năm, thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu lực; Những hạn chế về quyền sử dụng đất đối với diện tích 122,4 m2 đất nằm trong quy hoạch lộ giới, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến tiếp tục sử dụng đất theo hiện trạng, không được xây dựng công trình kiên cố trên đất, khi có nhu cầu mở rộng đường giao thông, Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến theo quy định; Chỉnh lý hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Chỉ đạo cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc: Lập phiếu chuyển thông tin để chuyển Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; Lập phiếu chuyển thông tin cho Sở Tài chính để xác định và thu nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; Chỉnh lý hồ sơ địa chính cấp tỉnh và cấp huyện.

Cục Thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất, thông báo cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến để thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật và chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở ghi vào Hợp đồng thuê đất.

Sở Tài chính xác định và thu nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định.

UBND huyện Gò Dầu chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu và UBND xã Thạnh Đức xác định cụ thể mốc giới và bàn giao khu đất ngoài thực địa cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến; Chỉ đạo UBND xã Thạnh Đức chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến: Ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định; Sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng quy định của Luật Đất đai và thực hiện việc bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường hiện hành; Nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo đúng quy định; Thực hiện đăng ký biến động đất đai đối với diện tích 8.434,7 m2 đất ở tại nông thôn sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

DP

Lượt người xem:  Views:   36
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Phân loại

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.