Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch
Thứ 5, Ngày 06/09/2018, 16:00
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/09/2018 | Mộng Tâm

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ kết quả đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017, năm 2018 của tỉnh cùng với việc nghiên cứu các chỉ đạo của Trung ương và nhu cầu của địa phương, tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 với nhiều nội dung, nhiệm vụ để ra nhằm Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 đã đề ra 7 nhiệm vụ chính nhằm rà soát các tác động đối với môi trường, đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường; Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương, đặc biệt là các kênh, rạch thuộc lưu vực sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông và hồ Dầu Tiếng; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ môi trường; Thực hiện quản lý tổng hợp chất thải rắn, quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại phát sinh từ công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ, y tế; Nâng cao năng lực quản lý và thực thi Luật Đa dạng sinh học đến các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; tăng cường năng lực tổ chức cơ quan chuyên môn và cán bộ bảo vệ môi trường, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đặc biệt đối với các dự án tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy chế biến cao su, mì, mía đường, dệt nhuộm, thuộc da các bãi chôn lắp chất thải rắn, nhà máy xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại.

Với dự toán ngân sách chi sự nghiệp môi trường năm 2019 là 101 tỷ đồng, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng thời phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra.

Mộng Tâm

Lượt người xem:  Views:   20
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Phân loại

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.