Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính quyền

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1031/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em tỉnh năm 2019, cụ thể: mục tiêu đến cuối năm 2019 đạt 100% chế độ, chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến trẻ em; 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em; 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em; 100% các huyện, thành phố được triển kha thực hiện từ 02 đến 03 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.