Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksChiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch

 
Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch
 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035. 
 
Sáng ngày 6-9, UBND tỉnh họp góp ý Đề án phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì. 
Trong thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí phản ánh nhiều thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác cát xây dựng trong hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Cụ thể là, phản ánh về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thiếu kiểm tra để doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật; trốn thuế; lập bến bãi trên đất nông nghiệp, gây mất an toàn hồ đập, hư hỏng đường giao thông và ô nhiễm nguồn nước.  
 
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ kết quả đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạc... 
 
UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035, với mục tiêu khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước, phục vụ đa mục tiêu về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, cấp nước sinh hoạt, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 
 
Phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh thuê 1.690,7 m2 đất (trong đó có 590,7 m2 đất nằm trong quy hoạch lộ giới đường ĐT.788, diện tích còn lại là 1.100 m2) tại xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính số 17... 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông sản Việt Hồng Tiến được chuyển mục đích sử dụng 17.001,8 m2 đất (gồm 3.670,9 m2 đất trồng cây lâu năm và 13.330,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước) sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà xưởng cưa, xẻ, sấy gỗ.Vị trí, ranh giới khu ... 
 
Ngày 18/7/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định 1800 về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án thủy lợi Phước Hòa (phần diện tích nhỏ hạn chế khả năng sản xuất do kênh thủy lợi Phước Hòa đi qua thuộc huyện Tân Biên), như sau: 
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
Phân loại
  
  
  
  
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hiệp Thành thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg10621/12/2018 6:00 CH
Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3085/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hiệp Thành thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Tin loại 3Quy hoạch phát triển KT-XH21/12/2018 5:18 CH02/06/2019 7:46 SALinh Nguyễn
Cho Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm thuê đất để tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy chế biến khoai mì Suối Ngô /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg10721/12/2018 6:00 CH
Ngày 19 tháng12 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND Cho Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm thuê 27.043,0 m2 đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục thực Dự án Nhà máy chế biến khoai mì Suối Ngô.
Tin loại 3Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất21/12/2018 5:22 CH04/01/2019 1:41 CHDuy Thảo
Giao đất cho Trường Tiểu học Cây Trắc tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg10513/12/2018 4:00 CH
Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND Giao cho Trường Tiểu học Cây Trắc 7.000,0 m2 đất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.
Tin loại 3Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất14/12/2018 8:45 SA24/07/2019 11:14 SADuy Thảo
Bổ sung chợ Phan, Dương Minh Châu vào quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg10212/12/2018 5:00 CH
Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2018. Theo đó:
Tin loại 313/12/2018 8:41 SA28/07/2019 10:55 CH
Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi trong lòng hồ Dầu Tiếng trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg10312/12/2018 5:00 CH
Tài nguyên khoáng sản, khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng trong thời gian qua đã được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh quyết liệt, từ đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý khai thác hiệu quả khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoáng sản đến người dân, các tổ chức có liên quan để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm. UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 3067/UBND-KTN ngày 11/12/2018 yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện liên quan thực hiện một số nội dung sau:
Tin loại 3Quy hoạch khai thác tài nguyên13/12/2018 8:54 SA04/01/2019 1:39 CH
Thực hiện quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg10412/12/2018 4:00 CH
Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với việc xây dựng nông thôn mới. Đây là nội dung giúp hoạch định phát triển các không gian trên địa bàn xã một cách toàn diện, đáp ứng tốt các yêu cầu của Đảng và Chính phủ về xây dựng tam nông: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn”. Nhằm tiếp tục triển khai đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2020, đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành thực hiện các nội dung sau:
Tin loại 3Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị13/12/2018 9:17 SA04/01/2019 1:39 CH
1 - 6Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.