Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Các dự án đầu tưhidden
 
​Nhằm hoàn hiện hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật khu vực biên giới, tạo điều kiện ổn định các dự án dân cư và thúc đẩy phát triển sản xuất khu vực biên giới, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển ...
 
Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện Gò Dầu; Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ...
 
Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 tỉnh Tây Ninh, đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng ...
 
Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Homestay Hoa Sứ tại Tây Ninh của nhà đầu tư Nguyễn Thị Nhàn, thực hiện dự án đầu tư với các ...
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định 2663/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu, nội dung chủ yếu như sau:
 
UBND tỉnh ban hành quyết định 2655/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020.
 
Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương mua sắm và kế hoạch đấu thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, y dụng cụ phục vụ bệnh nhân quý III, quý IV ...
 
Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2656/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên ...
 
Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2645/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Châu Thành và Trường Trung học phổ thông (THPT) Châu Thành, ...
 
Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2471/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công đèn cầy và nguyên liệu dùng trong đèn cầy tại tỉnh Tây Ninh.
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
300Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiQuy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19/05/2020 9:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
299Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh” cho Sở Thông tin và Truyền thông.

27/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
297Kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” Đấu thầu mua sắm côngKế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

24/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
298Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh

24/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
291Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh Châu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
292Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa Thành

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
293Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến Cầu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
294Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
295Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây Ninh

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
296Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
288Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng Bàng

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
289Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Dầu

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
290Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Biên

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
287Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh

17/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
286UBND tỉnh Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019Quy hoạch khai thác tài nguyênUBND tỉnh Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh đến ngày 31/12/2019, như sau:

07/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
284Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hiện nay, các khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đa số các hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách đốt rác, chôn lấp nếu không thể tái chế, tái sử dụng; gây ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, quản lý vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2312/UBND-KTTC ngày 18/10/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

21/10/2019 11:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
285Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây NinhQuy hoạch khai thác tài nguyên; Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiDanh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/10/2019, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh ban hành quyết định số 2264/QĐ-HĐQL ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, danh mục cụ thể như sau:

18/10/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
274Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

20/09/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhHà ThuTin loại 3Approved
278UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020Thu hút nguồn nhân lựcUBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2047/KH-UBND về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

19/09/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhApproved
273Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành thông báo số 1735/TB-UBND thu hồi đất do UBND huyện Tân Châu quản lý.

14/08/2019 10:00 SANoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
271Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
272Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1610/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
267UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
268Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IVQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND vào ngày 22/7/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
269Thu hồi đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MB Việt NamQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThu hồi đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MB Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND thu hồi 7.828,7 m2 đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH MB Việt Nam thuê đất tại Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 21/01/1997.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
270UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi và giao đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND thu hồi 2.586,3 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Kho bạc Nhà nước Tây Ninh được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 24/5/2017.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
262Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây NinhĐấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

19/07/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
266Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020Quy hoạch khai thác tài nguyênTriển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1510/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2020.

18/07/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
264Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

18/07/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
265Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019”.

18/07/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.