Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhhidden
 
Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3189/QĐ-UBND ban hành phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm ...
 
Ngày 12/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG ...
 
Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2497/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tinh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới ...
 
Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài.
 
Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc Triển khai thực hiện Quy hoạch Bảo tàng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
 
Sáng 05/4/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tổ chức lấy ý kiến các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc ...
 
Chiều ngày 16/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông ...
 
Đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ và toàn diện công nghệ thông tin, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và góp phần đưa kinh tế tỉnh Tây Ninh tăng trưởng và phát triển mạnh hơn, ngày ...
 
Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND.
 
​Quy hoạch này vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/01/2014. Theo Quy hoạch, chỉ xem xét thành lập mới nhà xuất bản đối với ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
286Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây NinhCác dự án đầu tưTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2294/UBND-KTTC ngày 29/10/2019 về tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (nhà hàng, văn phòng cho thuê... ) tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (khu đất Sở Thông tin và Truyền thông cũ).

29/10/2019 12:00 CHNoĐã ban hànhTTCBTHApproved
284Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hiện nay, các khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đa số các hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách đốt rác, chôn lấp nếu không thể tái chế, tái sử dụng; gây ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, quản lý vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2312/UBND-KTTC ngày 18/10/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

21/10/2019 11:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
285Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây NinhQuy hoạch khai thác tài nguyên; Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiDanh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/10/2019, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh ban hành quyết định số 2264/QĐ-HĐQL ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, danh mục cụ thể như sau:

18/10/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
274Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

20/09/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhHà ThuTin loại 3Approved
278UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020Thu hút nguồn nhân lựcUBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2047/KH-UBND về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

19/09/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhApproved
273Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành thông báo số 1735/TB-UBND thu hồi đất do UBND huyện Tân Châu quản lý.

14/08/2019 10:00 SANoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
271Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
272Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1610/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
267UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
268Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IVQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND vào ngày 22/7/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
269Thu hồi đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MB Việt NamQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThu hồi đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MB Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND thu hồi 7.828,7 m2 đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH MB Việt Nam thuê đất tại Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 21/01/1997.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
270UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi và giao đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND thu hồi 2.586,3 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Kho bạc Nhà nước Tây Ninh được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 24/5/2017.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
262Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây NinhĐấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

19/07/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
266Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020Quy hoạch khai thác tài nguyênTriển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1510/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2020.

18/07/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
264Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

18/07/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
265Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019”.

18/07/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
263Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

18/07/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
261Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm bàn ghế hội trường Huyện ủy Tân Biên”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm bàn ghế hội trường Huyện ủy Tân Biên”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường Huyện ủy Tân Biên", cụ thể như sau:

15/07/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhHuyền ThanhApproved
283Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm nonThu hút nguồn nhân lựcĐào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm mục tiêu thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1476/KH-UBND triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

11/07/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
259Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, vật liệu hệ thống khử trùng và đồng hồ đo lưu lượng năm 2019”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, vật liệu hệ thống khử trùng và đồng hồ đo lưu lượng năm 2019”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 08/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị, vật liệu hệ thống khử trùng và đồng hồ đo lưu lượng" cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

08/07/2019 10:00 SANoĐã ban hànhAnh TúTin loại 3Approved
260UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất xây dựng Chùa Linh Sơn Phước TrungQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi đất và giao đất xây dựng Chùa Linh Sơn Phước Trung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND và Quyết định số 1469/QĐ-UBND thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

08/07/2019 10:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
258Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng sinh thái, xác định các vùng sinh thái có đa dạng sinh học cao, các vùng sinh thái bị suy thoái, các vùng sinh thái nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng sinh thái, xác định các vùng sinh thái có đa dạng sinh học cao, các vùng sinh thái bị suy thoái, các vùng sinh thái nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng sinh thái, xác định các vùng sinh thái có đa dạng sinh học cao, các vùng sinh thái bị suy thoái, các vùng sinh thái nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

29/06/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhPMTin loại 3Approved
257Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh” cho Sở Y tế.

17/06/2019 8:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
256UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

03/06/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
254Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019Quy hoạch phát triển KT-XHKế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

31/05/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
252Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước ĐôngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND vào ngày 22/5/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

22/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
253Giao đất cho Trạm Y tế xã Suối Đá để xây dựng Trạm Y tế.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trạm Y tế xã Suối Đá để xây dựng Trạm Y tế./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND giao cho Trạm Y tế xã Suối Đá 1.873,7 m2 đất tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm Y tế.

17/05/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhPMTin loại 3Approved
282Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Thu hút nguồn nhân lựcKế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

14/05/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhVTApproved
245UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh”Đấu thầu mua sắm côngUBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh” cho Sở Nội vụ Tây Ninh.

13/05/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
244Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất  trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtQuy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; điều kiện được tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

08/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.