Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch phát triển KT-XHhidden
 
Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3, tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh.
 
​Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 907/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc ...
 
​Ngày 21/04/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 813/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ...
 
​Để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tập trung vào một số ...
 
Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền ...
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên.
 
Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3189/QĐ-UBND ban hành phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm ...
 
Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2759/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cắm mốc giới đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, ...
 
Ngày 08/11/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên các loại hình thông tin: Báo chí, ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
322Ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBan hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 27/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 28/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

28/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTinApproved
323UBND tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà ĐenQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1508/QĐ-UBND Ngày 27/7/2020 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035

28/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
321UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch khai thác tài nguyên; Quy hoạch phát triển KT-XHUBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3, tỉnh Tây Ninh.

27/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
320UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Trung tâm Logistics và cảng tổng hợp thị xã Trảng BàngChiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịUBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Trung tâm Logistics và cảng tổng hợp thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Trung tâm Logistics thị xã Trảng Bàng, như sau:

15/07/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
319Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhPhê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1298/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh với với quy mô lập quy hoạch là 79,25 ha.

30/06/2020 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
318UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên Hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Quy hoạch phát triển KT-XHUBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên Hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh.

24/06/2020 12:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
317UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình bán chăn thả tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân ChâuCác dự án đầu tưUBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình bán chăn thả tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình bán chăn thả tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu của Công ty Chăn nuôi gia cầm và năng lượng xanh TH1.

16/06/2020 6:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
316UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”Các dự án đầu tưUBND tỉnh phê duyệt Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 05/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1137/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

09/06/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
300Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiQuy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19/05/2020 9:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
315Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/05/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
301Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trườngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển KT-XHTriển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 907/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường.

06/05/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
299Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh” cho Sở Thông tin và Truyền thông.

27/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
297Kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” Đấu thầu mua sắm côngKế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

24/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
298Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh

24/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
302UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2022Quy hoạch phát triển KT-XH; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịUBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 21/04/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 813/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2022.

22/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
291Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh Châu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
292Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa Thành

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
293Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến Cầu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
294Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
295Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây Ninh

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
296Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
288Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng Bàng

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
289Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Dầu

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
290Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Biên

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
287Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh

17/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
303UBND tỉnh phê duyệt danh sách các đơn vị cung ứng và đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2020Quy hoạch khai thác tài nguyênUBND tỉnh phê duyệt danh sách các đơn vị cung ứng và đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt danh sách các đơn vị, tổ chức sử dụng và các đơn vị, tổ chức cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 .

14/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
286UBND tỉnh Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019Quy hoạch khai thác tài nguyênUBND tỉnh Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh đến ngày 31/12/2019, như sau:

07/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
313Giao đất cho Trạm y tế xã Phước ChỉQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trạm y tế xã Phước Chỉ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND giao cho Trạm Y tế xã Phước Chỉ 647,6 m2 đất (trong đó có 79 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường giao thông, diện tích còn lại 568,6 m2) tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm Y tế.

06/03/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
314Giao đất tại đất tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh,  tỉnh Tây Ninh cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh  để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáoQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất tại đất tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh,  tỉnh Tây Ninh cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh  để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc Giao cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh 4.559,3 m2 đất tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng chùa Long Châu Phước Trung).

06/03/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
311Giao đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Phước Lưu  huyện Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích tôn giáoQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Phước Lưu  huyện Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích tôn giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc giao cho cơ sở tôn giáo Họ đạo Phước Lưu 348,9 m2 đất tại xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích tôn giáo

02/03/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.