Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảihidden
 
​Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 392/UBND-KTTC đề nghị UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh an toàn tại ...
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định 2663/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu, nội dung chủ yếu như sau:
 
Trong những năm qua, bên cạnh việc tái chế chất thải, tận dụng phế liệu phát sinh trong nước làm nguyên liệu sản xuất, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của một số ngành sản xuất, Nhà nước đã cho phép ...
 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương đã có nhiều ...
 
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
257Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh” cho Sở Y tế.

17/06/2019 8:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
256UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

03/06/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
254Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019Quy hoạch phát triển KT-XHKế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

31/05/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
252Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước ĐôngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND vào ngày 22/5/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

22/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
253Giao đất cho Trạm Y tế xã Suối Đá để xây dựng Trạm Y tế.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trạm Y tế xã Suối Đá để xây dựng Trạm Y tế./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND giao cho Trạm Y tế xã Suối Đá 1.873,7 m2 đất tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm Y tế.

17/05/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhPMTin loại 3Approved
245UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh”Đấu thầu mua sắm côngUBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh” cho Sở Nội vụ Tây Ninh.

13/05/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
244Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất  trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtQuy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; điều kiện được tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

08/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
243Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Dự án mời gọi đầu tưTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 898/UBND-KTTC về tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

07/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhAn ViếtTin loại 4Approved
248Thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giớiCác dự án đầu tưThống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm hoàn hiện hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật khu vực biên giới, tạo điều kiện ổn định các dự án dân cư và thúc đẩy phát triển sản xuất khu vực biên giới, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Ngày 12/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX kỳ họp thứ 11 ban hành Nghị quyết 02/NQ-HĐND thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giới, đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát.

23/04/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhDiệp ThậtTin loại 3Approved
242Giao đất cho Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Kà TumQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Kà Tum/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND giao cho Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 10.741,0 m2 đất tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Kà Tum.

17/04/2019 11:00 SANoĐã ban hànhPMTin loại 4Approved
241Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Phước Trạch – Hiệp Thạnh – Phước Thạnh, huyện Gò DầuCác dự án đầu tưPhê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Phước Trạch – Hiệp Thạnh – Phước Thạnh, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện Gò Dầu; Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường liên xã Phước Trạch – Hiệp Thạnh – Phước Thạnh, huyện Gò Dầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

17/04/2019 10:00 SANoĐã ban hànhLinh NguyễnTin loại 4Approved
247Triển khai các giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã dược phê duyệtQuy hoạch khai thác tài nguyênTriển khai các giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã dược phê duyệt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý khai thác khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đồng thời bảo vệ môi trường và thực hiện đúng nội dung về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập của quy hoạch kỳ trước, làm cơ sở quản lý, lập kế hoạch thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên trên địa bàn một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách hài hòa. Ngày 11/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 699/UBND-KTTC yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan thực hiện một số nội dung sau:

16/04/2019 7:00 CHNoĐã ban hànhNguyễn ThưTin loại 3Approved
240Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 690/UBND-KTTC ngày 10/4/2019 quy định tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản xuất đồ chơi) tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

12/04/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhHuyền ThanhTin loại 3Approved
250Khẩn trương tháo gỡ cáp viễn thông nhằm thực hiện dự án ngầm hoá trên đường 30/4Các dự án trọng điểmKhẩn trương tháo gỡ cáp viễn thông nhằm thực hiện dự án ngầm hoá trên đường 30/4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 626/UBND-KTTC giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thực hiện thực hiện thu hồi dây cáp viễn thông trên các trụ điện lực thuộc dự án nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4.

04/04/2019 10:00 SANoĐã ban hànhLinh NguyễnTin loại 3Approved
229UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh.

03/04/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
225UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gò Dầu.

03/04/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
246Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịThực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

02/04/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
237UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng RiệcCác dự án đầu tư; Quy hoạch hạ tầng, kỹ thuậtUBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 tỉnh Tây Ninh, đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc.

26/03/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
238Giao đất trên địa bàn huyện Gò Dầu thực hiện xây dựng trường họcQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất trên địa bàn huyện Gò Dầu thực hiện xây dựng trường học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 664/QĐ-UBND giao cho Trường Mẫu giáo Bàu Đồn 5.084,8 m2 đất tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

26/03/2019 11:00 SANoĐã ban hànhPMTin loại 3Approved
239UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền  sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần thực hiện dự án siêu thị tại huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền  sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần thực hiện dự án siêu thị tại huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần khu đất 10.000 m2 thực hiện dự án siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

26/03/2019 11:00 SANoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
234Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch khai thác tài nguyênPhương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/phuonganbvtkks.jpg

​Nhằm đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 694/QĐ-UBND triển khai phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

25/03/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
235Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sảnQuy hoạch khai thác tài nguyênThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thực hiện quy định công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản theo Nghị định số 158/2016/NĐ - CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, xét hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Thành Sang Tây Ninh tại mỏ vật liệu san lấp ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai đơn vị được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh để các đơn vị có liên quan được biết, nội dung cụ thể như sau:

25/03/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhLinh NguyễnTin loại 3Approved
236UBND tỉnh phê duyệt tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây NinhDự án mời gọi đầu tưUBND tỉnh phê duyệt tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 519/UBND-KTTC nhằm mời gọi nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để triển khai thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại khu đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh.

25/03/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
231Giao  đất cho UBND xã Chà Là xây dựng Khu Di tích lịch sử căn cứ Láng - Chà LàQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao  đất cho UBND xã Chà Là xây dựng Khu Di tích lịch sử căn cứ Láng - Chà Là/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND giao cho UBND xã Chà Là 22.507,8 m2 đất tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu Di tích lịch sử căn cứ Láng - Chà Là.

22/03/2019 7:00 CHNoĐã ban hànhPMTin loại 3Approved
222UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu.

21/03/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
223UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành.

21/03/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
224UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Dương Minh Châu.

21/03/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
226UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Thành.

21/03/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
227UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Biên.

21/03/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
228UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt Quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Châu .

21/03/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.