Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảihidden
 
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây ...
 
​Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo số 7565/BC-STNMT ngày 25/12/2019 về kết quả thực hiện Văn bản số 2732/UBND-KTTC ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về công tác thu gom, vận chuyển ...
 
Hiện nay, các khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đa số các hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách ...
 
Ngày 18/10/2019, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh ban hành quyết định số 2264/QĐ-HĐQL ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, ...
 
​Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 392/UBND-KTTC đề nghị UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh an toàn tại ...
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định 2663/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu, nội dung chủ yếu như sau:
 
Trong những năm qua, bên cạnh việc tái chế chất thải, tận dụng phế liệu phát sinh trong nước làm nguyên liệu sản xuất, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của một số ngành sản xuất, Nhà nước đã cho phép ...
 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương đã có nhiều ...
 
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
300Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiQuy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19/05/2020 9:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
315Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/05/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
301Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trườngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển KT-XHTriển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 907/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường.

06/05/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
299Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh” cho Sở Thông tin và Truyền thông.

27/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
297Kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” Đấu thầu mua sắm côngKế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông” cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

24/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
298Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh

24/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
302UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2022Quy hoạch phát triển KT-XH; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịUBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 21/04/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 813/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2022.

22/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
291Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Dương Minh Châu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
292Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hòa Thành

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
293Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến Cầu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
294Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
295Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tây Ninh

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
296Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu

17/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
288Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Trảng Bàng

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
289Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Dầu

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
290Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Biên

17/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
287Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Anh – Kim Anh

17/04/2020 9:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
303UBND tỉnh phê duyệt danh sách các đơn vị cung ứng và đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2020Quy hoạch khai thác tài nguyênUBND tỉnh phê duyệt danh sách các đơn vị cung ứng và đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt danh sách các đơn vị, tổ chức sử dụng và các đơn vị, tổ chức cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 .

14/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
286UBND tỉnh Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019Quy hoạch khai thác tài nguyênUBND tỉnh Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh đến ngày 31/12/2019, như sau:

07/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
313Giao đất cho Trạm y tế xã Phước ChỉQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trạm y tế xã Phước Chỉ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND giao cho Trạm Y tế xã Phước Chỉ 647,6 m2 đất (trong đó có 79 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường giao thông, diện tích còn lại 568,6 m2) tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm Y tế.

06/03/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
314Giao đất tại đất tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh,  tỉnh Tây Ninh cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh  để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáoQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất tại đất tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh,  tỉnh Tây Ninh cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh  để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc Giao cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh 4.559,3 m2 đất tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng chùa Long Châu Phước Trung).

06/03/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
311Giao đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Phước Lưu  huyện Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích tôn giáoQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Phước Lưu  huyện Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích tôn giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc giao cho cơ sở tôn giáo Họ đạo Phước Lưu 348,9 m2 đất tại xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích tôn giáo

02/03/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
312Giao đất tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc Giao 258,3 m2 đất tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất

02/03/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
305Quản lý thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiQuản lý thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo số 7565/BC-STNMT ngày 25/12/2019 về kết quả thực hiện Văn bản số 2732/UBND-KTTC ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 360/UBND-KTTC yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

29/02/2020 11:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
308Giao đất tại xã Tân Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đấtQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất tại xã Tân Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc giao 43.786,7 m2 đất tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

18/02/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
309Giao đất tại xã Tân Hà cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất tại xã Tân Hà cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc giao 13.705,3 m2 đất tại xã Tân Hà, huyện Tân Châu cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

14/02/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
310UBND tỉnh Quyết định thu hồi và giao đất tại xã An Hòa, huyện Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Quyết định thu hồi và giao đất tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND và  Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất trên địa bàn xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cụ thể như sau:

14/02/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
306Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020Quy hoạch phát triển KT-XHNhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

12/02/2020 11:00 SANoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
307UBND tỉnh Quyết định thu hồi và giao đất tại xã Bàu Đồn, huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Quyết định thu hồi và giao đất tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND và Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất trên địa bàn xã Bàu Đồn huyện Gò Dầu cụ thể như sau:

16/01/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhTinApproved
284Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hiện nay, các khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đa số các hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách đốt rác, chôn lấp nếu không thể tái chế, tái sử dụng; gây ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, quản lý vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2312/UBND-KTTC ngày 18/10/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

21/10/2019 11:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.