Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịhidden
 
Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
 
​Ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận ...
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên.
 
​Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT, có hiệu lực kể từ ngày ...
 
Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với việc xây dựng nông thôn mới. Đây là nội dung giúp hoạch định phát triển ...
 
Nhằm đáp ứng quy hoạch dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo ngoài trời; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, tạo mỹ quan đô thị, ...
 
Theo công văn số 2787/UBND-KTN, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của ...
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời ...
 
Đường Điện Biên Phủ có 6 làn xe (mỗi bên 3 làn) và dải phân cách giữa được bê tông, lát gạch.
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
313Giao đất tại xã Tân Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.NewQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất tại xã Tân Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc giao 43.786,7 m2 đất tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

18/02/2020 10:00 SANoĐã ban hànhMLTin loại 3Approved
312UBND tỉnh Quyết định thu hồi và giao đất tại xã Bàu Đồn, huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Quyết định thu hồi và giao đất tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND và Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất trên địa bàn xã Bàu Đồn huyện Gò Dầu cụ thể như sau:

16/01/2020 11:00 SANoĐã ban hànhMLTin loại 3Approved
311Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư; Đấu thầu mua sắm công; Quy hoạch phát triển KT-XHNghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác đấu thấu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 1723/UBND-KTTC đề nghị thủ trưởng các các sở, ban, ngành tỉnh được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực cần khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

12/01/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorApproved
304UBND tỉnh thu hồi đất và giao cho tại phường 1 Thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi đất và giao cho tại phường 1 Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND và Quyết định số 2862/QĐ-UBND  giao và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

03/01/2020 9:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
300Giao 1.512,9 m2 đất tại xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu cho Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao 1.512,9 m2 đất tại xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu cho Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND Về việc Cho phép Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia thuê 1.512,9  m2 đất tại xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng 19 vị trí trụ điện thuộc Công trình đường dây 110kV Trảng Bàng 2 – Bến Cầu.

31/12/2019 11:00 SANoĐã ban hànhMLTin loại 3Approved
301Cho phép Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh được chuyển mục đích sử dụng 2.409,7 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh được chuyển mục đích sử dụng 2.409,7 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2815/QĐ-UBND Về việc Cho phép Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh được chuyển mục đích sử dụng 1.359,7 m2 đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

31/12/2019 11:00 SANoĐã ban hànhMLTin loại 3Approved
302Giải thể Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiải thể Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Giải thể Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh được thành lập tại Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh theo quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh.

31/12/2019 11:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
303Giao 1.500,0 m2 đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việcQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao 1.500,0 m2 đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu 1.500,0 m2 đất tại Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc.

31/12/2019 11:00 SANoĐã ban hànhMLTin loại 3Approved
294Thực hiện pháp luật về quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnhQuy hoạch khai thác tài nguyênThực hiện pháp luật về quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/rung-lmnghiep.png

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về lâm nghiệp đã được chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng; Trách nhiệm quản lý  nhà nước của Ủy ban nhân các cấp được quan tâm thực hiện khá tốt; Rừng trên địa bàn tỉnh đã được bảo vệ và phát triển ổn định về số lượng và chất lượng, độ che phủ của rừng tiếp tục tăng, tình trạng phá rừng, lấy cắp lâm sản ngày càng được hạn chế, ngăn chặn hiệu quả tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích. Tuy nhiên, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành về quản lý rừng và đất lâm nghiệp ở một vài địa phương vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.

19/12/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhVăn HoàngTin loại 3Approved
288Tiêu chí kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụDự án mời gọi đầu tưTiêu chí kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2674/UBND-KTTC, ngày 02/12/2019 về tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

02/12/2019 12:00 CHNoĐã ban hànhPMApproved
309Tây Ninh tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hoạt độngChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTây Ninh tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hoạt động/PublishingImages/doithoai-doanhnghiep19.jpg

Những ý kiến tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn năm 2019 do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức vào sáng ngày 29/11 cho thấy Tây Ninh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như phát triển của doanh nghiệp.

29/11/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
308Tây Ninh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyênQuy hoạch khai thác tài nguyênTây Ninh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên/PublishingImages/trienkhai_vbqpll_tainguyenmt.jpg

Sáng ngày 29/11/2019, tại Khách sạn Vinpearl Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2019.

29/11/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhTrọng HữuTin loại 3Approved
295Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtQuy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2518/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

21/11/2019 11:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
289Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhDự án mời gọi đầu tưSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 01/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 43/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Cụ thể như sau:​

01/11/2019 11:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
286Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây NinhCác dự án đầu tưTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2294/UBND-KTTC ngày 29/10/2019 về tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (nhà hàng, văn phòng cho thuê... ) tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (khu đất Sở Thông tin và Truyền thông cũ).

29/10/2019 12:00 CHNoĐã ban hànhTTCBTHApproved
290Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây NinhDự án mời gọi đầu tưTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 22cd94/UBND-KTTC ngày 29/10/2019 về tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (nhà hàng, văn phòng cho thuê... ) tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (khu đất Sở Thông tin và Truyền thông cũ).

29/10/2019 12:00 CHNoĐã ban hànhLNApproved
310Ký kết triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc BàiChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư; Các dự án đầu tưKý kết triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/caotocaHCM-MB_11.png

Sáng ngày 26/10, tại UBND thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tây Ninh.

26/10/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhXVApproved
296Hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò TuynenChiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhHướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở Xây dựng hướng dẫn hồ sơ thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynen như sau:

21/10/2019 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
284Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hiện nay, các khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đa số các hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách đốt rác, chôn lấp nếu không thể tái chế, tái sử dụng; gây ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, quản lý vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2312/UBND-KTTC ngày 18/10/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

21/10/2019 11:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
285Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây NinhQuy hoạch khai thác tài nguyên; Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiDanh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/10/2019, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh ban hành quyết định số 2264/QĐ-HĐQL ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, danh mục cụ thể như sau:

18/10/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
291Tiêu chí xem xét chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây NinhDự án mời gọi đầu tưTiêu chí xem xét chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2187/QĐ-UBND Ngày 09/10/2019 Ban hành Quy định tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung được gia hạn thời gian hoạt động công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các tiêu chí làm cơ sở để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung được gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen, lò Hoffman, chuyển đổi công nghệ sang lò tuynen trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.​

09/10/2019 11:00 SANoĐã ban hànhH.NApproved
274Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

20/09/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhHà ThuTin loại 3Approved
278UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020Thu hút nguồn nhân lựcUBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2047/KH-UBND về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

19/09/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhApproved
297Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtTăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn, còn xảy ra một số vi phạm liên quan đất đai. Nhằm chấn chỉnh và khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngày 26/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 1815/UBND-KTTC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

26/08/2019 11:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
273Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành thông báo số 1735/TB-UBND thu hồi đất do UBND huyện Tân Châu quản lý.

14/08/2019 10:00 SANoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
271Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
272Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1610/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
305Đẩy mạnh công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiĐẩy mạnh công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/nhieurac.jpg

​Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt thời gian qua chỉ tập trung ở khu đô thị, chợ, nơi công cộng, khu dân cư tập trung tại vùng nông thôn, đối với các khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, các hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt; việc khuyến khích xã hội hóa thông qua hình thức đấu thầu trong thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến nhân lực, phương tiện, tần suất thu gom trong tuần, năng lực của đơn vị thu gom, vận chuyển chưa đảm bảo triệt để nên rác thải còn tồn đọng tại một vài nơi, gây ô nhiễm môi trường, nhất là vào các dịp ngày lễ, tết, đơn vị xử lý rác tạm ngưng hoạt động, do đó dẫn đến tình trạng rác tồn đọng tại địa phương chưa được thu gom, vận chuyển, xử lý; hệ thống chính trị cấp huyện thực hiện chưa hiệu quả, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức quản lý chất thải rắn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải.

30/07/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
267UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
268Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IVQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND vào ngày 22/7/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.