Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấthidden
 
Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành thông báo số 1735/TB-UBND thu hồi đất do UBND huyện Tân Châu quản lý.
 
​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh.
 
​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND vào ngày 22/7/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV.
 
​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND thu hồi 7.828,7 m2 đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH MB Việt Nam thuê đất tại ...
 
Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND thu hồi 2.586,3 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Kho bạc Nhà nước Tây Ninh được UBND ...
 
Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND và Quyết định số 1469/QĐ-UBND thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:
 
Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và ...
 
​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND vào ngày 22/5/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước Đông, ...
 
Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND giao cho Trạm Y tế xã Suối Đá 1.873,7 m2 đất tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm ...
 
Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
274Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

20/09/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhHà ThuTin loại 3Approved
278UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020Thu hút nguồn nhân lựcUBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2047/KH-UBND về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

19/09/2019 1:00 CHNoĐã ban hànhApproved
273Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng thao trường Trung đoàn 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành thông báo số 1735/TB-UBND thu hồi đất do UBND huyện Tân Châu quản lý.

14/08/2019 10:00 SANoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
271Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Làm mới đai vách trưng bày và sa bàn của Nhà trưng bày Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Tua Hai”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
272Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu:  “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1610/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2019 về cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh”.

01/08/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
267UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Tây Ninh.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
268Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IVQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND vào ngày 22/7/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế Phường IV.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
269Thu hồi đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MB Việt NamQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThu hồi đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MB Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND thu hồi 7.828,7 m2 đất tại Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH MB Việt Nam thuê đất tại Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 21/01/1997.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
270UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi và giao đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND thu hồi 2.586,3 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Kho bạc Nhà nước Tây Ninh được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 24/5/2017.

24/07/2019 11:00 SANoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
262Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây NinhĐấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Khai quật di tích khảo cổ Bến Đình” cho Bảo tàng tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

19/07/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
266Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020Quy hoạch khai thác tài nguyênTriển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1510/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2020.

18/07/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
264Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

18/07/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
265Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2019”.

18/07/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhGia HuyTin loại 3Approved
263Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

18/07/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
261Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm bàn ghế hội trường Huyện ủy Tân Biên”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm bàn ghế hội trường Huyện ủy Tân Biên”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường Huyện ủy Tân Biên", cụ thể như sau:

15/07/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhHuyền ThanhApproved
283Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm nonThu hút nguồn nhân lựcĐào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm mục tiêu thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1476/KH-UBND triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

11/07/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
259Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, vật liệu hệ thống khử trùng và đồng hồ đo lưu lượng năm 2019”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, vật liệu hệ thống khử trùng và đồng hồ đo lưu lượng năm 2019”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 08/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị, vật liệu hệ thống khử trùng và đồng hồ đo lưu lượng" cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

08/07/2019 10:00 SANoĐã ban hànhAnh TúTin loại 3Approved
260UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất xây dựng Chùa Linh Sơn Phước TrungQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi đất và giao đất xây dựng Chùa Linh Sơn Phước Trung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND và Quyết định số 1469/QĐ-UBND thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

08/07/2019 10:00 SANoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
258Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng sinh thái, xác định các vùng sinh thái có đa dạng sinh học cao, các vùng sinh thái bị suy thoái, các vùng sinh thái nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng sinh thái, xác định các vùng sinh thái có đa dạng sinh học cao, các vùng sinh thái bị suy thoái, các vùng sinh thái nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng sinh thái, xác định các vùng sinh thái có đa dạng sinh học cao, các vùng sinh thái bị suy thoái, các vùng sinh thái nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

29/06/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhPMTin loại 3Approved
257Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”Đấu thầu mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh” cho Sở Y tế.

17/06/2019 8:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
256UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn xã Long Phước và xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

03/06/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
254Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019Quy hoạch phát triển KT-XHKế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

31/05/2019 6:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
252Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước ĐôngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtCấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND vào ngày 22/5/2019 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã chợ Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

22/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhThanh ViệtTin loại 3Approved
253Giao đất cho Trạm Y tế xã Suối Đá để xây dựng Trạm Y tế.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trạm Y tế xã Suối Đá để xây dựng Trạm Y tế./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND giao cho Trạm Y tế xã Suối Đá 1.873,7 m2 đất tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm Y tế.

17/05/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhPMTin loại 3Approved
282Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Thu hút nguồn nhân lựcKế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

14/05/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhVTApproved
245UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh”Đấu thầu mua sắm côngUBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND Thành phố Tây Ninh” cho Sở Nội vụ Tây Ninh.

13/05/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
244Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất  trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtQuy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; điều kiện được tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

08/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhTTTin loại 3Approved
243Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Dự án mời gọi đầu tưTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 898/UBND-KTTC về tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

07/05/2019 5:00 CHNoĐã ban hànhAn ViếtTin loại 4Approved
281Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên  tỉnh Tây Ninh năm 2019Thu hút nguồn nhân lựcThực hiện Chương trình phát triển thanh niên  tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 813/KH-UBND về việc Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên  tỉnh Tây Ninh năm 2019


24/04/2019 2:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
248Thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giớiCác dự án đầu tưThống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm hoàn hiện hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật khu vực biên giới, tạo điều kiện ổn định các dự án dân cư và thúc đẩy phát triển sản xuất khu vực biên giới, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Ngày 12/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX kỳ họp thứ 11 ban hành Nghị quyết 02/NQ-HĐND thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giới, đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát.

23/04/2019 4:00 CHNoĐã ban hànhDiệp ThậtTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.