Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Thứ sáu - 17/05/2024 14:10 1.033 0
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 để phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; thi đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới...

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Thường trực các phong trào thi đua tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trong các Chuyên đề thi đua; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; ban hành Kế hoạch học tập kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua

Các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học tập trung phân tích, đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Phát huy vai trò của các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh được phân công chỉ đạo Khối Thi đua nắm tình hình, tham gia cùng Khối Thi đua trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Tổ chức Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định.

Nâng cao chất lượng hoạt động thi đua

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Khối Thi đua của tỉnh và Khối Thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, hướng dẫn. Chú trọng xây dựng và sửa đổi quy chế hoạt động của các Khối Thi đua, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình đánh giá, chấm điểm thi đua, bình xét, suy tôn của các Khối Thi đua; đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá được chính xác kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học.

Các Khối Thi đua đẩy mạnh triển khai nội dung giao ước thi đua năm 2024 và tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các Khối Thi đua tỉnh Tây Ninh; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh để tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2024.

Tăng cường các giải pháp, biện pháp đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến; kịp thời đưa tin, bài về gương điển hình, người tốt, việc tốt trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử, trên các nền tảng mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh về công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Trong những tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, các chỉ tiêu về kinh tế có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ, an sinh xã hội được bảo đảm, các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội, quốc phòng quân sự địa phương được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được một số kết quả bước đầu.

Mạnh Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây