Tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng về pháp luật trong tình hình mới

Thứ sáu - 12/04/2024 17:39 284 0
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng về pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phương thức trong công tác tuyên truyền miệng về pháp luật đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác tuyên truyền miệng về pháp luật còn hạn chế.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng về pháp luật đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, doanh nghiệp tỉnhUBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền miệng về pháp luật trong tình hình mới, trong đó tập trung nhiệm vụ sau:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đối với công tác tuyên truyền miệng về pháp luật; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng về pháp luật để nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của đối tượng.

Công tác tuyên truyền miệng về pháp luật hướng mạnh về cơ sở, kết hợp tuyên truyền miệng về pháp luật trực tiếp với trực tuyến; trong đó, tăng cường hình thức tuyên truyền miệng về pháp luật trực tiếp đối với lĩnh vực, địa bàn, vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng về pháp luật với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về pháp luật và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền miệng về pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Giao Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tham mưu UBND cùng cấp kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách; đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền miệng về pháp luật trong tình hình mới trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Ngọc Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây