Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới

Thứ hai - 20/05/2024 12:36 397 0
Sáng 20/5/2024, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 46 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Chí Tuệ - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Đức Trong – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ VN tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Theo báo cáo tại Hội nghị, 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 41-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Tỉnh uỷ đề ra.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với mục tiêu “Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị , trong từng cộng đồng ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình”. Phát huy giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,…và các giá trị truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc.

Các ngành, các cấp thường xuyên phối hợp, tổ chức hoạt động văn hóa, phong trào thể thao quần chúng từ tỉnh đến cơ sở, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh tham gia. Các lễ hội văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo ở địa phương được gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, góp phần làm phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động về biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, phục vụ sách báo, trưng bày triển lãm, thông tin cổ động được quan tâm thực hiện, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp Nhân dân.

Ngày hội Văn hóa, Thể thoa và Du lịch các Dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh năm 2024

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền căn cứ tình hình thực tế để xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, bố trí quỹ đất, cơ sở hạ tầng, phân bổ kinh phí cho các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo nghệ thuật, nhất là gắn kết, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị các di sản văn hoá phi vật thể; duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các lễ hội truyền thống đặc sắc.

Lễ hội Nghề làm Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

Song song đó, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai rộng khắp, gắn kết với nhiều cuộc vận động, phong trào và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh. Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 90,91% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 532/535 Ấp, (khu phố) văn hóa, đạt tỷ lệ 99,44%; 17/23 Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt tỷ lệ 73,91%; 380/387 Cơ sở Tín ngưỡng - Tôn giáo văn minh, đạt tỷ lệ 98,19%.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt tốt đường lối chủ trương của đảng về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển đất nước và xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho việc phát triển văn hóa và xây dựng con người Tây Ninh văn minh, có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để góp phần chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Tây Ninh phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật và là nguồn động viên tinh thần cho quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, công tác bảo tàng, thư viện, xây dựng các cơ sở dữ liệu, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2014 - 2023) thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể

          Sỹ Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây