Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bắt đầu lấy ý kiến 29/05/2024
Kết thúc lấy ý kiến 10/06/2024
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Nghị quyết
Đơn vị soạn thảo Công an tỉnh

Nội dung

Điểm a khoản 2 Điều 30 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao UBND tỉnh có trách nhiệm trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự toán thu, chi ngân sách bảo đảm cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Khoản 4 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao UBND tỉnh quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ngày 19/5/2024, Công an tỉnh có Công văn số 563/CAT-PTM về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ chính sách, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các sở, ban ngành đoàn thể đã có ý kiến góp ý cho các văn bản này. Công an tỉnh đã tập hợp và báo cáo giải trình cho Sở Tư pháp.

Để thực hiện các bước tiếp theo để ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng góp ý kiến đối với:

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Dự thảo Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Dự thảo Quyết định quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở địa phương và đánh giá tác động khi thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          (Các dự thảo cũng được đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Tây Ninh: http://congan.tayninh.gov.vn).

          Do thời gian rất gấp, Công an tỉnh kính mong các đồng chí hỗ trợ, nghiên cứu góp ý sớm, gửi văn bản góp ý về Công an tỉnh chậm nhất vào 16 giờ ngày 03/6/2024.

          Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

 • Nguyen Quoc Tuan
    Nguyen Quoc Tuan
  Dự thảo nq antt cơ sở: phần chế độ, chính sách.
  - Đơn vị soan thaỏ cần tham khảo thêm ở nghị quyết chế độ cho mgười hđ không chuyên trách ở xã, phương̀, ấp, khu phố vừa được thông qua để xem xét áp dụng 1 số chế độ, mức hổ trợ cho LL ANTT cơ sở cho phù hợp vì lực lượng naỳ củg hđ ở ấp, khu phố.
  - Dự thảo NQ cần bổ sung thêm chế độ hổ trợ cho người có trình độ từ trung cấp tới đại học phù hợp với công việc như công nghệ thông tin, ngành luật...để thu hút động viên được người có trình độ tham gia, và củng như động viên khuyến khích lực lượng tự học tập nâng cao trình độ.   06/06/2024 12:33
 • Bui Thanh An
    Bui Thanh An
  Nội dung phần chế độ cho lực lượng
  Cơ quan soạn thảo cần xem xét, tham khảo giữa nội dug chế độ cho lực lượg antt trog nghị quyết với các nghị quyết về chế độ của các sở, ban, ngàh khác. Cụ thể là NQ về chế độ cho người hoạt độg khôg chuyên trách ở xã, ở ấp và khu phố đã được thôg qua để xem xét chế độ cho lực lượg phù hợp với thực tế công tác và điều kiện cuộc sống.   05/06/2024 12:39
 • Đỗ Văn Bá
    Đỗ Văn Bá
  Chế độ cho cav, bvdp thôi k tiếp tục tham gia lực lương antt cơ sở khi chuyển đổi tên
  Nghị quyết nên bổ sung phần chế độ hổ trợ cho các lực lượng khi không tiếp tục tham gia công tác khi luật ANTT cơ sở đi vào hoạt động từ 1/7/2024.
  Còn các đồng chí tiếp tục tham gia lực lượng antt cơ sở thì số năm công tác khi còn lực lượng cũ có được tính cộng vô tiếp hay tính lại từ đầu khi tiếp tục tham gia lực lượng ANTT cơ sở   02/06/2024 06:01
 • Vo Thanh Lai
    Vo Thanh Lai
  Góp ý phần nội dung chế độ cho lực lượng antt cơ sở
  Ban xọan thảo cần xem xét bổ sung thêm phần hổ trợ chế độ cho người có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học vì nội dung các văn bản trên có đề cập thống kê trình độ đào tạo của các lực lượng trước đây mà lại k đề cập chế độ hổ trợ.
  Ban xoạn thảo củng nên nghiên cứu dưạ vào nghị quyết về chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, ấp và khu phố vừa được hđnd tỉnh thông qua củng như dự thảo antt của 1 số địa phương khác để bổ sung thêm chế độ cho người có bằng cấp.   01/06/2024 22:21
 • Nguyen Thi Duyen
    Nguyen Thi Duyen
  Góp ý dự thảo NQ
  Qua đọc tài liệu nêu trên thấy dự thảo có thống kê trình độ của số lượng thành viên tham gia các lực lượng nhưng dự thảo lại không bổ sung chính sách hổ trợ cho người có trình độ phù hợp nhiệm vụ công tác, hổ trợ lực lượng côg an nhằm thu hút người có trình độ tham gia lực lượng.
  Ngày 28/5 vừa qua HĐND tỉnh đã họp và thông qua Nghị quyết của sở nội vụ chế độ chính sách cho cb, cc, vc và người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố vì vậy dự thảo này củng nên nghiên cứu thêm Nghị quyết nêu trên để có thêm chính sách hổ trợ cho lực lượng.
  Lực lượng ANTT cơ sở nên cần được sắp xếp vào danh sách người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố vì lực lượng này củng tham gia các hoạt động của ấp, khu phố.
  Nghị quyết cần xem xét tăng tiền trực đêm từ 22h đến 6h sáng cho lực lượng vì thực tế 60 ngàn là quá ít rất thiệt thòi cho lực lượng. Vì đặc thù công việc là phải tuần tra đêm, tham gia giải quyết công việc đêm hôm rất cực khổ.   01/06/2024 13:20
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây