Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Bắt đầu lấy ý kiến 08/05/2024
Kết thúc lấy ý kiến 08/06/2024
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Y tế
Đơn vị soạn thảo Sở Y tế

Nội dung

Kính gửi:    

                   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

                   - Các sở, ban ngành tỉnh;

                   - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ  sung một số điều Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (thay thế Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ)

Sở Y tế xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế để thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024; trong đó Sở Y tế trình Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế trong tháng 7/2024.

Thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế tổ chức lấy ý kiến cụ thể như sau:

1. Lấy ý kiến công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, thời gian đăng tải 30 ngày, kể từ ngày 08/5/2024 đến hết ngày 08/6/2024.

Nội dung: toàn văn dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

2. Lấy ý kiến bằng văn bản của UBMT Tổ quốc tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương, xin gửi Sở Y tế trước ngày 08/6/2024 để tổng hợp báo cáo. Sau thời gian trên các sở, ngành, địa phương không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo.

Hồ sơ gửi xin ý kiến kèm theo Công văn:

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

- Báo cáo của Sở Y tế đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp thực hiện về nội dung này.

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

  Góp ý

Thông tin cần biết
Giá, Phí, Lệ phí
Thông tin tuyển dụng
Số liệu quang trắc môi trường
Danh sách giám định tư pháp
Danh sách người phát ngôn
Thông tin doanh nghiệp nhà nước
Thừa phát lại
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin báo cáo thống kê
Hướng dẫn về thuế
Dịch vụ điện trực tuyến
Lịch ngừng cung cấp điện
Lịch phát sóng truyền hình
Đường dây nóng
Hỏi đáp trực tuyến
1022
zalo
Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây