Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bắt đầu lấy ý kiến 16/05/2024
Kết thúc lấy ý kiến 16/06/2024
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Y tế
Đơn vị soạn thảo Sở Y tế

Nội dung

Kính gửi:    

                   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh;

                   - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

                   - Các sở, ban ngành tỉnh;

                   - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Công văn số 604/HĐND-VP, ngày 12/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4/2024. Sở Y tế được giao nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Để kịp thời hoàn chỉnh các nội dung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Y tế dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế kính đề nghị:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia cho ý kiến về nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương, cơ quan đơn vị xin gửi Sở Y tế trước ngày 16/6/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sau thời gian trên các sở, ngành, địa phương không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo.

2. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày (kể từ thời điểm đăng tải thành công) để lấy ý kiến nhân dân, đối tượng tác động của chính sách theo quy định.

Hồ sơ gửi xin ý kiến và đăng tải gồm:

- Tờ trình của Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

           Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp thực hiện.

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây