Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế (lần 2)

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế (lần 2)

Bắt đầu lấy ý kiến 16/05/2024
Kết thúc lấy ý kiến 16/06/2024
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Đơn vị soạn thảo Sở Y tế

Nội dung

Kính gửi:    

                   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các sở, ban ngành tỉnh;

                   - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024; Công văn số 1406/UBND-NC ngày 15/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến với nội dung đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật, thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Sở Y tế căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ  sung một số điều Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (thay thế Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ) để xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế tổ chức lấy ý kiến cụ thể như sau:

1. Lấy ý kiến bằng văn bản của UBMT Tổ quốc tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương, xin gửi về Sở Y tế trước ngày 16/6/2024 để tổng hợp báo cáo. Sau thời gian trên các sở, ngành, địa phương không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo.

2. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, tại mục góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thời gian đăng tải 30 ngày, kể từ ngày 16/5/2024 đến hết ngày 16/6/2024.

Nội dung: toàn văn dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Hồ sơ gửi xin ý kiến kèm theo Công văn:

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

- Báo cáo của Sở Y tế đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý về nội dung này.

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây