V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để lập dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

V/v Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để lập dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bắt đầu lấy ý kiến 24/04/2024
Kết thúc lấy ý kiến 24/05/2024
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Xây dựng
Đơn vị soạn thảo Sở Xây dựng

Nội dung

Căn cứ Công văn số 3426/UBND-KT ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán kèm theo Công văn số 75/KTNN-TH ngày 10/7/2023, Công văn số 3748/UBND-KT ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán kèm theo Công văn số 75/KTNN-TH ngày 10/7/2023 tại Công văn số 3426/UBND-KT ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh, Công văn số 545/STP-XDPBPL ngày 11/3/2024 của Sở Tư pháp về việc ý kiến về hình thức văn bản thay thế và thẩm quyền ban hành thay thế Công văn số 1034/UBND-KTN theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
Thực hiện Công văn số 3209/VP-TH ngày 17/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến bổ sung  nội: “Quyết định ban hành Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để lập dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” vào chương công tác năm 2024.
Hiện nay, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để lập dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Dự thảo).
Nội dung  định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong Dự thảo được giữ nguyên theo Công văn số 1034/UBND-KTN ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về việc công bố định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để lập dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Dự thảo này được xây dựng theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Sở Tư pháp tại Công văn số 545/STP-XDPBPL và phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Để có đủ cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định nêu trên, Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến như sau:
- Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố,: Góp ý Dự thảo bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/5/2024. Sau thời gian này, các đơn vị không gửi văn bản góp ý thì xem như thống nhất với Dự thảo.
- Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp: Sở Xây dựng đăng tải Dự thảo trên Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng (địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn) tại mục “GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT”, đồng thời liên thông trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh 30 ngày theo quy định, kể từ ngày 24/4/2024 đến hết ngày   24/5/2024
Rất mong quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để Sở Xây dựng kịp thời tổng hợp, tiếp thu và hoàn chỉnh các nội dung Dự thảo nêu trên.
 

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Giá, Phí, Lệ phí
Thông tin tuyển dụng
Số liệu quang trắc môi trường
Danh sách giám định tư pháp
Danh sách người phát ngôn
Thông tin doanh nghiệp nhà nước
Thừa phát lại
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin báo cáo thống kê
Hướng dẫn về thuế
Dịch vụ điện trực tuyến
Lịch ngừng cung cấp điện
Lịch phát sóng truyền hình
Đường dây nóng
Hỏi đáp trực tuyến
1022
zalo
Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây