HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất thông qua 15 Nghị quyết chuyên đề tại Kỳ họp thứ 12

Thứ ba - 28/05/2024 18:04 1.092 0
Tiếp theo phiên làm việc sáng ngày 28/5/2024, vào buổi chiều cùng ngày, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thống nhất thông qua 15 Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp

Tại kỳ họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh đã trình bày 15 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra đối với các nội dung dự thảo.

Sau các ý kiến của các đại biểu tại Tổ thảo luận và các Ban HĐND tỉnh, đại diện UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến về các nội dung liên quan tại kỳ họp.

Đồng chí Đoàn Minh Long – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và các giải trình trực tiếp tại kỳ họp, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá và thống nhất thông qua 15 Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đầu tư công, tài chính, phát triển đô thị, lao động việc làm, chế độ chính sách,…cụ thể:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung dự thảo Nghị quyết

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

2. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết được trình tại Kỳ họp

3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

4. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn vốn ngân sách nhà nước.

5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2.

6. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000.

7. Nghị quyết quy định một số đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

8. Nghị quyết quy định nội dung và định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh.

10. Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025.

12. Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

13. Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

14. Nghị quyết Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

15. Nghị quyết quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng thực hiện miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đại biểu Nguyễn Hồng Thanh và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Đức Trong; Đồng thời tiến hành bầu bổ sung đồng chí Trương Nhật Quang – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gò Dầu vào chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và đồng chí Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Tây Ninh vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.

LN-V.K

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây