Quy hoạch tinh TN 2021-2030, tam nhin 2050
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới

Sáng 20/5/2024, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 46 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Văn bản điện tử
Thông tin cần biết
Giá, Phí, Lệ phí
Thông tin tuyển dụng
Số liệu quang trắc môi trường
Danh sách giám định tư pháp
Danh sách người phát ngôn
Thông tin doanh nghiệp nhà nước
Thừa phát lại
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin báo cáo thống kê
Hướng dẫn về thuế
Dịch vụ điện trực tuyến
Lịch ngừng cung cấp điện
Lịch phát sóng truyền hình
Đường dây nóng
Hỏi đáp trực tuyến
1022
zalo
Facebook
Liên kết
Thông tin chuyên đề
Xây dựng Đảng
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chương trình MTQG
Thi đua yêu nước
CDCS
Phòng chống dịch bệnh
Trả lời kiến nghị của người dân
An toàn thông tin
Đơn vị soạn thảo Trích yếu Xem góp ý Gửi góp ý
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Hết hạn: 23/06/2024
Sở Xây dựng Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 20/06/2024
Sở Y tế Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 16/06/2024
Sở Y tế Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế (lần 2)
Hết hạn: 16/06/2024
Thanh tra tỉnh Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 15/06/2024
Sở Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024; Công văn số 1378/UBNDKSTT ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị.Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị” (gọi tắt Dự thảo).
Hết hạn: 14/06/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là dự thảo).
Hết hạn: 14/06/2024
Sở Nội vụ V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 13/06/2024
Sở Y tế Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.
Hết hạn: 08/06/2024
Sở Tư pháp Về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 08/06/2024
Sở Tài chính lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 07/06/2024
Sở Giáo dục và Đào tạo Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024- 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 07/06/2024
Sở Y tế Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2028
Hết hạn: 02/06/2024
UBND Huyện Châu Thành Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2028
Hết hạn: 02/06/2024
Sở Xây dựng V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Giá cho thuê nhà ở sinh viên, học sinh được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha)
Hết hạn: 02/06/2024
Công an tỉnh Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Đề án xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 - 2030
Hết hạn: 31/05/2024
Công an tỉnh Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Hết hạn: 27/05/2024
Sở Công Thương Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Quyết định quy định giờ bán hàng; các trường hợp dừng bán hàng; quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 26/05/2024
Sở Xây dựng V/v Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để lập dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 24/05/2024
Sở Y tế Xin ý kiến và đăng tải nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh
Hết hạn: 15/05/2024
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quảng bá
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://sannongsan.tayninh.gov.vn/
http://tayninhtv.vn/
https://theodoithpl.tayninh.gov.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây