THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM
Quy hoạch tinh TN 2021-2030, tam nhin 2050
Cùng tham gia Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Tây Ninh
Cùng tham gia Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Tây Ninh

Vào sáng ngày 14/6/2024, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút, tại Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Văn bản điện tử
Thông tin cần biết
Giá, Phí, Lệ phí
Thông tin tuyển dụng
Số liệu quang trắc môi trường
Danh sách giám định tư pháp
Danh sách người phát ngôn
Thông tin doanh nghiệp nhà nước
Thừa phát lại
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin báo cáo thống kê
Hướng dẫn về thuế
Dịch vụ điện trực tuyến
Lịch ngừng cung cấp điện
Lịch phát sóng truyền hình
Đường dây nóng
Hỏi đáp trực tuyến
1022
zalo
Facebook
Liên kết
Thông tin chuyên đề
Xây dựng Đảng
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chương trình MTQG
Thi đua yêu nước
CDCS
Phòng chống dịch bệnh
Trả lời kiến nghị của người dân
An toàn thông tin
Đơn vị soạn thảo Trích yếu Xem góp ý Gửi góp ý
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hết hạn: 20/07/2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lấy góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Ấp, khu phố văn hoá”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 19/07/2024
Sở Xây dựng Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ đấu nối nước thải từ hộ thoát nước vào mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 1559/SXD-QLN&VLXD ngày 17/6/2024.
Hết hạn: 17/07/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 (lần 3)
Hết hạn: 14/07/2024
Sở Giáo dục và Đào tạo Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút và hỗ trợ đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2030
Hết hạn: 12/07/2024
Sở Xây dựng Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phân cấp lập Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 03/07/2024
Sở Thông tin và Truyền thông V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 26/06/2024
Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh
Hết hạn: 23/06/2024
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Hết hạn: 23/06/2024
Sở Xây dựng Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 20/06/2024
Sở Y tế Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác y tế, dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 16/06/2024
Sở Y tế Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế (lần 2)
Hết hạn: 16/06/2024
Thanh tra tỉnh Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 15/06/2024
Sở Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024; Công văn số 1378/UBNDKSTT ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị.Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị” (gọi tắt Dự thảo).
Hết hạn: 14/06/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là dự thảo).
Hết hạn: 14/06/2024
Sở Nội vụ V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 13/06/2024
Công an tỉnh Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 10/06/2024
Sở Y tế Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.
Hết hạn: 08/06/2024
Sở Tư pháp Về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 08/06/2024
Sở Tài chính lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
Hết hạn: 07/06/2024
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quảng bá
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://sannongsan.tayninh.gov.vn/
http://tayninhtv.vn/
https://theodoithpl.tayninh.gov.vn/
https://quangbinh.gov.vn/420-nam-hinh-thanh-tinh-quang-binh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây